هشدار؛ پیامدهای اجرای بدون توافق برگزیت

هشدار رئیس بانک مرکزی انگلیس درباره پیامدهای اجرای بدون توافق برگزیت

به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک کارنی، رئیس بانک انگلیس اعلام کرد اجرای برگزیت بدون دستیابی به توافق ممکن است باعث بروز بحران مالی شبیه سال 2008 شود.