فیلم؛ حمله بی سابقه عزاداران عاشورا به آخوند

یک آخوند حکومتی مراسم عزادارای روز عاشورا را متوقف می کند و با گرفتن بلندگو از عزاداران می خواهد برای نماز به مسجد بروند…باقی ماجرا را خودتان ببینید