فیلم؛ حادثه اهواز: اظهارات یک شیرزن اهوازی


اظهارات شجاعانه یک زن هموطن در برابر علی ربیعی (وزیر سابق و کارگزار امنیتی رژیم) در حاشیه مراسم تشییع جنازه قربانیان حادثه اهواز را بشنوید

%d bloggers like this: