فیلم؛ هجوم مردم بسمت پاسارگاد برای کوروش


با وجود تدابیر امنیتی پلیس, خودرو ها به سمت پاسارگاد – ۷ ابان

از شب گذشته و صبح امروز دوشنبه هفتم آبان ماه، مردم به سمت پاسارگاد روانه شده‌اند. نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی در تمام منطقه، در جاده و حتی بیابانهای اطراف مستقر شده‌اند تا از رسیدن مردم به پاسارگاد ممانعت بعمل آورند.

تصاویر منتشر شده ترافیک سنگین در جاده‌های مسیر پاسارگاد را نشان می‌دهند که به‌رغم تلاشهای رژیم برای جلوگیری از تجمع در پاسارگاد، خودروهای هموطنان مسیر جاده‌ها را پر کرده‌اند.

در دروازه قرآن شیراز مامورین به مردم اجازه پارک کردن خودروهایشان را هم نمی دهند. در مرودشت مأموران نیروی انتظامی انتظامی و لباس شخصی ها با روشن کردن آتش در جاده و بیابانهای اطراف حضور دارند.

در قسمتهایی از جاده به بهانه ساخت و ساز، جاده را بسته و عبور خودروها را محدود کرده‌اند.

دولت روحانی با «حقوق شهروندی‌اش» حتی تحمل برگزاری یک تجمع کاملأ مسالمت‌آمیز و مدنی در کیلومترها دور از شیراز و در بیابانهای اطراف پاسـارگاد را هم ندارد.

حاکمیت سراسر غیر ایرانی و ضد مردمی جمهوری اسلامی بخوبی می‌فهمد که هر تجمع مردم بخصوص اگر به مناسبت آیین‌های ملی و سنتی باشد در جوهر خود یک نه بزرگ به نظام کهنه و پوسیده ملایان است.