Category: صوتی وتصویری

Auto Added by WPeMatico

گزارش صوتی جلسه کمیته ادیان و نمایندگی بادن ووتمبرگ 28 مارس 2019

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی بادن ووتمبرگ، در تاریخ ۲۸مارس ۲۰۱۹ در ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته، جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات​ : گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی‌های اتریش و نورد راین وستفالن، 28 مارس 2018

 جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی‌های اتریش، نورد راین وستفالن، در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۲۱ به وقت اروپای  مرکزی، با حضور اعضای نمایندگی‌ها و جمعی از فعالان  حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته، …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع‌ از‌حقوق‌کودک‌ و‌نوجوان در تاریخ ۲۲مارس‌ ۲۰۱۹

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع‌ از‌حقوق‌کودک‌ و‌نوجوان در تاریخ ۲۲مارس‌ ۲۰۱۹ با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش‌وتحلیل خبر‌نقض‌حقوق‌کودک‌‌ و‌نوجوان در‌ماه‌ گذشته وبررسی ماده‌۷‌ اعلامیه جهانی حقوق‌ بشرواعدام‌ کودکان‌ در‌ایران وتجاوز‌به‌کودکان بحث و گفتگو شد …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه گردهمایی ویژه بزرگداشت روز جهانی زن، ۸ مارس ۲۰۱۹

جلسه گردهمایی ویژه بزرگداشت روز جهانی زن، در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوع برابری یا جایگاه ویژه؟ کدامیک برای زنان …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۹

جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۹ با حضور اعضای آن کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر در ساعت ۱۶:۰۰ برگزار شد در این جلسه به موضعاتی همچون بررسی موارد نقض حقوق کارگران درماه گذشته ، مقایسه ماده ی ۶از اعلامییه حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی ماهانه نمایندگی هامبورگ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

جلسه ماهانه نمایندگی هامبورگ در تاریخ یکشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ در ساعت ۱۲ به وقت اروپای مرکزی با حضور تعدادی از اعضاء نمایندگی هامبورگ و همچنین جمعی از ایرانیان مقیم هامبورگ و همکاران در اتاق پالتاک در دفتر نمایندگی برگزار گردید که در آن در رابطه با نوضوعات: اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۱۳۹۷.۲, …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیا ‌در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

 جلسه سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیا ‌در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ با حضوراعضای نمایندگی کشورهای شرق آسیا و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید ؛در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش و تحلیل خبری در ماه گذشته و بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (شکنجه و …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه نمایندگی های اتریش و نوردراین وستفالن و زاکسن آنهالت ۲۱ فوریه ۲۰۱۹

  جلسه سخنرانی نمایندگی‌های اتریش، نورد راین وستفالن و زاکسن آنهالت ، در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای نمایندگی‌ها و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹

  جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته هنر در تاریخ پنجشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته ونمایندگی ترکیه و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید در این جلسه پس از گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنرمندان در …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹

جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ راس ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی ، اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید در این جلسه پنج سخنران …

ادامه‌ی مطلب