Category: صوتی وتصویری

Auto Added by WPeMatico

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی ماهانه نمایندگی هامبورگ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

جلسه ماهانه نمایندگی هامبورگ در تاریخ یکشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ در ساعت ۱۲ به وقت اروپای مرکزی با حضور تعدادی از اعضاء نمایندگی هامبورگ و همچنین جمعی از ایرانیان مقیم هامبورگ و همکاران در اتاق پالتاک در دفتر نمایندگی برگزار گردید که در آن در رابطه با نوضوعات: اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۱۳۹۷.۲, …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیا ‌در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

 جلسه سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیا ‌در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ با حضوراعضای نمایندگی کشورهای شرق آسیا و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید ؛در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش و تحلیل خبری در ماه گذشته و بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (شکنجه و …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه نمایندگی های اتریش و نوردراین وستفالن و زاکسن آنهالت ۲۱ فوریه ۲۰۱۹

  جلسه سخنرانی نمایندگی‌های اتریش، نورد راین وستفالن و زاکسن آنهالت ، در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای نمایندگی‌ها و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹

  جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته هنر در تاریخ پنجشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته ونمایندگی ترکیه و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید در این جلسه پس از گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنرمندان در …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹

جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ راس ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی ، اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید در این جلسه پنج سخنران …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه نمایندگی کشورهای شرق آسیا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹

  در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ جلسه نمایندگی کشورهای شرق آسیا در فضای مجازی پالتاک با حضور اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر در ساعت ۱۵ به وقت اروپا برگزار گردید . در این جلسه پیرامون موضوعاتی همچون بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران طی ماه گذشته ,  بررسی ماده یک اعلامیه …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی اتریش، نورد راین وستفالن و زاکسن آنهالت ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹

  جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی‌های اتریش، نورد راین وستفالن و زاکسن آنهالت ، در تاریخ ۲۴ ژانویه  ۲۰۱۹ ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای نمایندگی‌ها و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات چرایی افزایش خودکشی در سالهای …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه کمیته آموزش و پژوهش( هم اندیشی ) ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹

این نشست روز شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹ – ساعت ۱۵ بوقت اروپا  با حضور اعضای محترم کانون دفاع  از حقوق بشر در ایران و تعدادی میهمان در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید.در این جلسه  پیرامون هدف دهم از سند ۲۰۳۰ با حضور ( بانوان : نیلوفر ایمانیان و نسیم بهاری   )  بحث …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته‌ دفاع از حقوق زنان ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹

  جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان، در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش و تحلیل موارد نقض موارد نقض حقوق زنان، تحلیل …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹

  جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی در تاریخ یکشنبه۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید در این جلسه در رابطه با موضوعات : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردر ماه گذشته در ایران …

ادامه‌ی مطلب