ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . تکنولوژی فکرجلسه دوم                                                                           ن. سادات                                                              3

2 . حکمیت بین قربانی و مجرم، یک روش ناکارآمد و منسوخ است                         زهرا باقری شاد                                                       4

3 . به کدامین گناه کشته شدند؟                                                                        حمید دوستی                                                            6

4 . مارتین لوتر کینگ                                                                                 ستاره سحر                                                             10

5 . تحلیلی بر روند سکسی تر شدن شهرهای ایران                                             مریم دهقانپور                                                           12

6 . مصاحبه اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد با دکتر ابراهیم فیاض        تنظیم: ن. سادات                                                         15

7 . هم میهنان رنجور و دردمند دیگر فریب نخوریم                                             اینه انوری                                                                18

8 . عکس های گویا                                                                                   مریم دهقانپور                                                            19

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مریم دهقانپور

 پشت جلد: ن. سادات

برگشت