ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

تکنولوژی فکر

جلسه چهارم / ن. سادات

در ابتدا چند نکته به مطالب جلسه قبل اضافه کرده و ادامه می دهیم.

1-              برای تصویر سازی بهتر است بدن در حالت آرامش قرار داده شود.

2-              هماهنگ کردن تخیل با موسیقی (تجسم صحنه دلخواه با موسیقی) بهتر است یک موسیقی آرام و آرامش دهنده انتخاب کنید. در زمان خواب فعالیت ضمیر ناخود آگاه بیشتر می شود.(ضمیر خودآگاه فعالیتی ندارد.)

برای بردن ذهن در حالت آلفا میتوان به اینصورت عمل کرد: نشستن روی صندلی و حالت چرت زدن و فکر کردن روی تخیلات و آرزوها. چون در شروع ممکن است خیلی زود به خواب بروید بهتر است برای از دست ندادن زمان و قبل از خواب رفتن مطلب مورد نظر(آرزوی مورد نظر یا چیزی که میخواهید برای آن تصویر سازی کنید) روی کاغذ نوشته شود.

از بکار بردن زور و فشار برای ضمیر ناخودآگاه استفاده نکنید.

خیره شدن- ایجاد خلا فکری- ریلکس جسمانی- دوختن چشم به بالا و حد وسط پیشانی- تکرار یک کلمه یا جمله تاکیدی مثبت به افزایش موج آلفا کمک می کند.

بهتر است این تمرینات در محیطی بدون نور و صدا انجام شود.

موقغ انجام تمرینات: برای بقیه دعا کنید و همچنین سلامتی اعضای بدن.

فرمان به ضمیر ناخودآگاه:

1-              اعتماد داشتن به ضمیر ناخودآگاه

2-              به جزئیات توجهی نداشته باشید.(راهکار ندهید.فقط به نتیجه فکر کنید.)

3-              وضوح- واضح صحبت کنید.(کاری که می خواهید انجام شود را بطور واضح بیان کنید.)

4-              با احساس گفته شود( مانند موقعی که خبر خوشی را می شنوید- اثر گذاری بیشتر افزایش موج آلفا)

5-              از نتیجه آگاهی داشته باشید به آن فکر کنید.

6-              اختلاف نظر نداشته باشید.(در مورد چیزی که می خواهید اول خوب فکر کرده و سپس در مورد آن تصویر سازی کنید.)

همواره سعی کنید آرام و با آرامش بخوابید و با شادی و شور و شعف صبح از خواب بیدار شوید.

 اولین کار در لحظه بیداری: شکر خدا

برای برآورده شدن خواسته ها یا آرزوها یا سرعت بخشیدن به تحقق آنها میتوان دو کار زیر را انجام داد:

1-              ایجاد خلا فکری: مدتی در مورد یک موضوع فکر کرده و چند مدت آنرا رها کنید. سراغش نروید تعمدا و آگاهانه به آن فکر نکنید بعد بطور ناخودآگاه انجام میشود.

2-              عفو و بخشش: پاره شدن زنجیره احساس و تفکر.

با انجام این دو کار به صورتی کائنات و جهان هستی دچار یک سردرگمی میشود که نتیجه آن برآورده شدن خواسته های ما است.

عفو و بخشش

خدایا منا ببخش و بعد از صفات رحمانیت خدا استفاده می کنی و دیگران را می بخشی.

خدایا اگر می بخشم بخاطر رضای تو می بخشم.

قبول کنید شخصی که به شما بدی کرده  دچار بحران بوده و بدیها را اجبارا انجام داده.

اجازه بدهید ذهن خالی شود از فکر کردن در مورد کینه و تنفر- بزرگ نشدن کینه و تنفر-

از صفت رحمانیت خداوند در انسان است(بخشندگی داشته باشید)

اشتغالات از ذهن کم شود.

سعی کنید همه را ببخشید مثل خورشید گرمای خودش را به همه زمینیان می دهد.

وقتی می بخشید ضمیر ناخودآگاه می گوید بزرگ است که می بخشد و بزرگی برایت می آورد.

بخشش قویترین آزمون نهایی در سر را انسان که بعد از رد کردن این مرحله برآورده شدن خواسته ها سریعتر انجام میشود.

مثال: بخشش مالی- بخشش جنسی( قانون ضمیر ناخودآگاه نقش یک آدم بخشنده را بازی می کند)

قانون-اصل- انتظار: منتظر هر چیزی باشی همان می شود.

خدا به حضرت محمد در قرآن می گوید: "از صفت رحمانیت من در وجود تو گذاشته شده که اینقدر مهربان و رئوف هستی و گرنه همه از اطراف تو پراکنده می شدند."

توصیه میشود: هیچ موقع مقابل یا رو درروی جریان زندگی نایستید- مقاومت نکنید. همیشه موافق با آن حرکت کنید. جریان زندگی موافق بخشش و عفو است.(مانند خوب شدن زخم)

فقدان عفو و بخشش یعنی زندگی در سیاهچال زندگی.

هر چه در مقابل شرایط خودتان رابیشتر مقصر بدانید عفو و گذشت را در خودتان کمتر می کنید.

اگر با خشم- تنفر- عصبانیت- کینه واکنش نشان دهید افراد خشمگین را به خود جذب می کنید. (من چقدر بد میارم و افرادی که با بدیها زندگی می کنند به سمت شما می آیند.)

افرادی که انتقام جویی را راه و رسم زندگی خودشان دارند کلیه شعائر دینی و مذهبی را زیر پا می گذارند. (در زندگی زود زمین گیر میشوند)

50% بخشش میل به بخشیدن

بجای خشم کینه- تنفر- عصبانیت و.. اگر عشق بفرستی همان به سمت خودت بر میگردد.تنفر-خشم- کینه و... از افراد مثل محکوم کردن خزه روی درخت است. همانگونه که خزه برای بودن روی درخت انتخابی ندارد تنفر هم فقط میتواند تنفر جذب می کند.

قبلی

برگشت

بعدی