ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات        

1 . تکنولوژی فکرجلسه چهارم                                                                  ن. سادات                                                 3

2 . عکس های تاریخی 2                                                                        مریم دهقانپور                                             4

3 . پشت این تابلوها کیست؟  بانک های خصوصی متعلق به چه افرادی است؟     بهراد مهرجو:                                              6

4 . اوریانا فالاچی                                                                              تنظیم: اینه انوری                                          12

5 . فریاد زدن همیشه نشانه بیداری نیست گاهی نشانه خواب بودن،                 ن. سادات                                                   14

6 . نگاهی به پرونده دادگاه کتاب واواک در خدمت آیت الله ها                      علي بيگلري                                                 15

7 . صندوق صدقات درآمدی دیگر برای ملاها و دین بازان                        مریم دهقانپور                                               18

8 . شهر ایران با نابودی سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین روبرو شده‌اند        ستاره سحر                                       19

9 . و چه قصاب خانه‌یی است این دنیای بشریت!                                    مسعود نقره کار                                            20

 

در هر3 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات           N. Sadat
مریم دهقانپور   Maryam Dehghanpour
 حمید مقدم نیا    Hamid Moghaddamnia
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 163 261 12 57

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مریم دهقانپور

پشت جلد: مسعود نقره کار

قبلی

ببرگشت

بعدی