ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

شهر ایران با نابودی سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین روبرو شده‌اند

ستاره سحر

۷ شهر ایران با نابودی سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین روبرو شده‌اند:

بر اساس سایت خبری وزارت نیرو، افت سطح آب‌های زیرزمینی در اثر برداشت بی‌رویه به حدی رسیده است که ۷ شهر در ایران با نابودی سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین مواجه شده‌اند.

مناطقی چون معین آباد دشت ورامین در جنوب تهران،

فرونشست سالانه 12 سانتی متری دشت ورامین

به دلیل توسعه بی‌رویه کشاورزی با سیستم‌های آبی سنتی با فرونشست زمین مواجهند. کل آبخوان‌های کشور ظرفیت برداشت حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب درسال را دارند که هم‌اکنون ۸ میلیارد متر مکعب بیش از حد متوسط برداشت می‌شود.

کار‌شناسان محیط زیست می‌گویند فرونشست زمین که آخرین مرحله از بیابان زایی است حتی با حذف عامل مخرب و احیا اکوسیستم به وضعیت سابق برنمی‌گردد چرا که دیگر سفره‌ای وجود ندارد و آبخوان‌ها توانایی آبگیری را از دست داده‌اند.

محمد درویش عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می‌گوید سطح آب زیرزمینی بسیاری از شهرهای ایران با روندی معنادار و شتاب قابل اندازه‌گیری کاهش پیدا کرده که این اتفاق نشان‌دهنده عدم تناسب میزان عمق آب با میزان برداشت است. وی با تصریح اینکه منابع طبیعی هیچگونه جایگاهی در اولویت طرح‌های توسعه به خود اختصاص نداده است می‌گوید به عنوان مثال در نیروگاه مفتح در همدان هرمولفه‌ای برای آن سازه درنظرگرفته شد جز پتانسیل آبی منابع زیرزمینی. به گفته درویش الان بزرگ‌ترین چاله‌های خاورمیانه در منطقه کبودآهنگ شکل گرفته و سازه نیروگاه نیز به دلیل عدم رعایت این ملاحظات با خطر از بین رفتن مواجه شده است.

دشت شهریار،

 

دشت توس در خراسان رضوی،

بحران نشست دشت مشهد به مناطق صنعتي و مسکوني رسيد

رفسنجان در کرمان،

 

قهاوند و کبودرآهنگ در همدان،

 

آبیبگلو در اردبیل،

مناطقی شرقی استان اصفهان و فارس

درسال ۷۳ سطح سطح آب زیرزمینی این منطقه ۲ متر و هم اکنون با ۸۵ متر ارتفاع سفره‌های آب زیرزمینی نشست کرده است. وی معتقد است دیگر شهر‌ها و دشت‌ها نیز با فرآیند و خطر فرونشست زمین مواجه هستند و این مسأله در شهرهایی که با فرونشست زمین مواجه شده‌اند، غیرقابل احیاء است چرا که در خصوص سفره‌های زیرزمینی حتی با تزریق آب نیز این سفره‌ها حالت اولیه برنمی‌گردند

 

قبلی

ببرگشت

بعدی