ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Januar 2012 Nr. 204

پس از رشد در بانکداری اینک نگاهی به رشد در صنعت

دولت و رژیم ولایت فقیه علاوه بر رشد استثنائی در امر بانکداری و نحوه اختلاس از ان را که به عدد استثنائی  3000 میلیارد رساند.

و در هنر هم همین رشد را داشته با دزدیده شدن مجسمه های میادین تهران و اثار باستانی

اینک ادعای رشد در امر صنعت را که قبلا با دزدیده شدن کابل های برق (5 کیلومتر) و تابلوهای راهنمائی،

 اینک با اعلام دزدی دریچه های فاضلاب باز هم رشد خود را برخ جهانیان می کشد.

سرقت دریچه های فاضلابهای تهران

شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۰ در خصوص حفره کنار میدان جمهوری گفت: این حفره متعلق به اداره آب و فاضلاب است و دریچه آن به سرقت رفته است.

امیر رشیدی با بیان اینکه دریچه این حفره به سرقت رفته است، گفت:

۲ هفته پیش برای این حفره یک دریچه جدید گذاشته بودیم اما متاسفانه سرقت دریچه‌ها در شهر وجود دارد. رشیدی ادامه داد: در حال حاضر نیز موضوع را پیگیری کرده و یک دریچه جدید نصب خواهیم کرد.

شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۰ با بیان اینکه دریچه‌ها را روی آهن جوش می‌دهیم، گفت: اما تعدادی افراد شبانه اقدام به سرقت این دریچه‌ها می‌کنند.

مریم دهقانپور

قبلی

برگشت

بعدی