ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . تجربه‌های شکست خورده سازمان ‌سازی در انیران                                   منوچهر صالحی                                         3

2 . پسرکونداردنشان ازپدر  تحلیلی بر گسست بین نسلی                                  علی طایفی                                                6

3 . برای اطلاع و مقایسه عملکرد دولت های سرکوب(ایران) و مردمی(آلمان)      مریم دهقانپور                                            8

4 . اجازه‌ تدريس زبانهای غيرفارسی                                                          ناصر ايرانپور                                         9

5 . زایش جبهه مردمسالار ضامن استمرار جنبش /                                        ژاله وفا                                                   10

6 . پیچک                                                                                          میترا درویشیان                                           11

7 . ایران به اتهامات آمریکا در مورد توطئه ترور سفیر سعودی اعتراض کرد     تنظیم: سمیرا کریم                                        12

8 . ده سالگانی که عروس می شوند                                                          نعیمه دوستدار                                             15

9 . زن، بکارت، سیاست                                                                       مهرانگیز کار                                              16

10 . قوانین نا برابر زن و مرد در جمهوری اسلامی ایران                              مریم دهقانپور                                             17

11 . پس از رشد در بانکداری اینک نگاهی به رشد در صنعت                        مریم دهقانپور                                              20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: آینه انوری

 پشت جلد: مریم دهقانپور

برگشت