ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات      

1 . تجربه‌های شکست خورده سازمان ‌سازی در انیران                                   منوچهر صالحی                                         3

2 . پسرکونداردنشان ازپدر  تحلیلی بر گسست بین نسلی                                  علی طایفی                                                6

3 . برای اطلاع و مقایسه عملکرد دولت های سرکوب(ایران) و مردمی(آلمان)      مریم دهقانپور                                            8

4 . اجازه‌ تدريس زبانهای غيرفارسی                                                          ناصر ايرانپور                                         9

5 . زایش جبهه مردمسالار ضامن استمرار جنبش /                                        ژاله وفا                                                   10

6 . پیچک                                                                                          میترا درویشیان                                           11

7 . ایران به اتهامات آمریکا در مورد توطئه ترور سفیر سعودی اعتراض کرد     تنظیم: سمیرا کریم                                        12

8 . ده سالگانی که عروس می شوند                                                          نعیمه دوستدار                                             15

9 . زن، بکارت، سیاست                                                                       مهرانگیز کار                                              16

10 . قوانین نا برابر زن و مرد در جمهوری اسلامی ایران                              مریم دهقانپور                                             17

11 . پس از رشد در بانکداری اینک نگاهی به رشد در صنعت                        مریم دهقانپور                                              20

در هر2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات           N. Sadat
مریم دهقانپور   Maryam Dehghanpour
 حمید مقدم نیا    Hamid Moghaddamnia
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 163 261 12 57

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: آینه انوری

پشت جلد: مریم دهقانپور

قبلی

ببرگشت

بعدی