ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

اين 4 خبر و گزارش مهم را در پيوند و ارتباط با هم بخوانيد

  منصور بختیاری

1 . نشريه "پرتو سخن" ارگان مصباح يزدی می‌نويسد كه قرار است لشگرهای ويژه عمليات استشهادی در سراسر كشور تشكيل شود. اين لشكرها كه از"خواهران وبرادران" تشكيل می‌شود، دارای سازماندهی در استان‌های مختلف كشور خواهد بود. اعضای آن تحت آموزش‌ها ی"تخصصی و ويژه" قرار می‌گيرند. هدف ازتشكيل اين لشكرها مبارزه همه جانبه عليه دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حراست از كيان اسلام ذكر شده است. (در زمينه دفاع از كيان اسلام ودشمنان جمهوری اسلامی مراجعه كنيد به نوشته محمد علی ابطحی در همين شماره پيك نت)اين نوشته "پرتو سخن" را می‌شد زياد جدی نگرفت. مثل اطلاعيه‌هائی كه بنام طرفداران نواب صفوی و يا طرفداران اسلام ناب محمدی كه دراين سالها منتشر شده و خط دهنده اش هم همين پرتو سخن و كانون فتنه مصباح يزدی در قم بود. ظاهرا محمد علی ابطحی هم به همين اساس آن را زياد جدی نگرفته است. اما وقتی اين خبر را دركنار خبر دهمين دوره آموزشی "همايش ولايت" با حضور فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده بسيج كه در شماره ديروز پيك نت منتشر شده بخوانيد و آن را با خواندن خبر مربوط به سخنرانی فرمانده كل سپاه پاسداران در اصفهان، كه آن هم در شماره ديروز پيك نت منتشر شد بخوانيد، آنوقت كاملا مشخص می‌شود كه همه اين اخبار در ارتباط با هم هستند و ماجرا به آن سادگی كه آقای ابطحی فرض كرده نيست. همچنان كه مصباح يزدی هم دست تنها و‌بی‌پشتوانه نيست. همزمان با انتشار همين اطلاعيه در پرتو سخن و سخنرانی فرمانده سپاه در اصفهان و مصاحبه معاون مصباح يزدی در باره "همايش ولايت"، روزنامه كيهان نيز خواستار تشكيل كابينه‌ای از طرفداران "اسلام انقلابی" شد. اسلام انقلابی مورد نظر حسين شريعتمداری نيز همان اسلام مصباح يزدی و اسلام ترور و اعتراف گيری و اعدام است، كه به زعم وی پس از 27 سال هنوز تشكيل نشده است!!

2 . فرمانده كل سپاه در اصفهان طرح‌های آماده باش جنگی را اعلام می‌كند و يا برنامه سركوب فاشيستی داخلی را سپاه آماده اعلام حالت جنگی در كشور می‌شود

  درادامه نظامی شدن هرچه بيشتر كشور، همايش 30 هزار نفره خواهران بسيج در اصفهان و با نام "فاطميون" برگزار شد. دراين همايش فرمانده كل سپاه پاسداران گفت:

گسترش بسيج تا 15 ميليون نفر شامل 9 ميليون برادر و 6 ميليون خواهرجزو برنامه پنج ساله چهارم سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است. يحيى رحيم صفوى فرمانده كل سپاه اضافه كرد: تثبيت بسيج دانش آموزى در حد 4 ميليون و يكصد هزار نفر و توسعه بسيج محلات تا ظرفيت 4 ميليون و ۷۰۰ هزار نفر را نيز از برنامه‌ هاى پنجساله چهارم سپاه برشمرد.

فرمانده كل سپاه همچنين گفت:

شمار بسيجيان فعال به 4 ميليون و ۲۵۰ هزار نفرخواهد رسيد. همچنين بسيج ويژه به يكصد و ۵۰ هزار نفر. همزمان با اين طرح‌ها، توسعه ۳۰۰ درصدى بسيج نخبگان و احداث يا تكميل 2 هزار و 285 حوزه مقاومت بسيج نيز مورد توجه ويژه سپاه خواهد بود. ( شواهد يكی پس از ديگری نشان ميدهند كه سپاه درتدارك اعلام حالت جنگی در كشور است و اين نيست مگر به دليل آگاهی از حمله نظامی به ايران و تدارك اعلام دراختيار داشتن و يا آمادگی توليد سلاح اتمی درايران)

 3 . طرح حجتيه برای ولايت فرمانده كل سپاه، فرمانده كل بسيج و مصباح يزدی دست در دست هم

دهمين دوره "طرح ولايت"، كه عملا تربيت كادر برای حجتيه و آموزش كادر برای اين تشكيلات است، قرار است بزودی آغاز شود. مصباح يزدی كه پيش از انقلاب 57 مخالف ولايت فقيه بود و اكنون از طرفداران جدی تبديل ولايت فقيه به سلطنت اسلامی است، سرنخ اين طرح را دراختيار دارد.

نكته مهم آنست كه از بعد از انتخابات رياست جمهوری و آشكار شدن وابستگی‌های مستقيم احمدی نژاد به آيت الله يزدی و مركزی كه او در قم برپا كرده، فرمانده كل سپاه پاسداران نيز از سايه خبری بيرون آمده و اكنون از حاميان اين طرح شده و همسوئی با آيت الله مصباح يزدی را آشكار كرده است. خبرگزاری "رسا" اطلاع داد كه در دهمين دوره آموزشی "طرح ولايت" قرار است وی به همراه اعضای شورای نگهبان دراين طرح حضور يافته و برای كسانی كه دوره را می‌بينند سخنرانی كند.

حجت الاسلامی بنام معصومی كه معاون مصباح يزدی در "مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمينی" (نامی كه برای حجتيه اختيار كرده اند تا پشت آن سنگر بگيرند) در رابطه با "طرح ولايت" كه عملا تربيت كادرهای فاشيستی را برعهده دارد گفت:

سال 75 آغاز تهاجم فرهنگی دشمن بود؛ يكی از مسايلی كه بسيار جدی مورد حمله قرارگرفت "ولايت فقيه" بود.( توجه داشته باشيد كه انتخابات رياست جمهوری يكسال پس از آن انجام شد و خاتمی رئيس جمهور شدو طرح كشتن هنرمندان و متفكران ايران در همين سال مورد اشاره معصومی تهيه و به اجرا گذاشته شد.)

معصومی اضافه كرد:

 بخش سازمان طرح ولايت را نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران بر عهده گرفت و بخش محتوی بر عهده‌ "مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمينی" قرار داده شد. در همين رابطه شورايی متشكل از آيت الله مصباح يزدی، آيت الله موحدی كرمانی نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران، فرمانده‌ كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده‌ نيروی مقاومت بسيج به عنوان شورای عالی طرح شكل گرفت كه وظيفه‌ سياست گذاری را بر عهده دارد. (توجه كنيد به تركيب سياستگذاران و پيوند كانونی كه مصباح يزدی در قم تحت عنوان "موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی" با سپاه و بسيج و همچنين همسوئی كامل فرماندهان سپاه و بسيج و مصباح يزدی برای به رياست جمهوری رساندن احمدی نژاد.)

معصومی در باره نحوه آموزش كادرهائی كه عملا رهبری بسيج و لباس شخصی‌ها و بسيج دانشجوئی را در سراسر كشور برعهده دارند گفت:

طرح ولايت دو دوره‌ بيست و پنج روزه يعنی جمعا پنجاه روز است. در تابستان سال 84 دهمين دوره را برگزار خواهيم كرد و به طور متوسط هر ساله 50 تا 110 از اساتيد مؤسسه‌ آموزشی پژوهشی امام خميني(ره) در اين دوره‌ها آموزش می‌دهند.

 در سال نخست، چهارصد نفر در طرح ولايت شركت كردند و در سال 83 اين تعداد به چهار هزار و سيصد نفر رسيد.

امسال نزديك به ده هزار نفر داوطلب شركت در اين طرح بودند ولی 3 هزار و دويست نفر آنها را برای طی اين دوره گزينش كرده ايم.

مركز آبعلی ـ سيد الشهدا ـ ويژه‌ برادران دوره‌ مقدماتی و دانشگاه بوعلی همدان ويژه دوره‌ی مقدماتی خواهران در نظر گرفته شده است و در مشهد هم دوره‌ تكميلی خواهران و برادران برگزار می‌شود. اختتاميه‌ دوره با سخنرانی رهبر همراه خواهد بود.

 

 

قبلی

برگشت

بعدی