ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

 حقوق بشر

دانشجو

 
 

اکنون نیز مدتهاست که طرح مد و لباس اسلامی، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. هنوزچند ماهی از انقلاب 1357 مردم ایران، نگذشته بود که خمینی، فرمان حجاب اجباری اسلامی را صادر کرد. زنان در روز جهانی زن، یعنی در اولین بهار آزادی، با برگزاری تظاهراتهایی در مقابل این فرمان خمینی، دست به مقاومت و اعتراض زدند.

ابوالحسن بنیصدر، اولین رییس جمهور حکومت اسلامی پس از انقلاب، در توجیه حجاب اسلامی زنان گفته بود، از موی زنان مغناطيسی برمیخیزد که مردان را تحريک میکند.

بدین ترتیب دخالت حکومتهای عقبمانده و پوسیده ملی و مذهبی بورژوازی ایران، تاريخچه طولانی دخالت در پوشش، یعنی در این حقوق ابتدایی زنان دارد.

فاطمه آليا، از نمايندگان مجلس شواری اسلامی، مدتهاست در رابطه طرح مد و لباس اسلامی تحقیق میکند.

از زمانی که احمدینژاد، وارد کاخ ریاست جمهوری اسلامی شد، خفقان نسبت به گذشته تشدید شد، حمله به تجمعات اعتراضی کارگران، به ویژه دستگیری بیش از 1200 نفر از رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه در طول کمتر از سه روز، نه تنها در ایران، بلکه دستکم در دهههای اخیر در جهان سابقه نداشت؛ تهدید و شکنجه و اعدام و سرکوب زنان نیز بخشی از هجوم همه جانبه ارگانهای سرکوبگر رژیم به جنبشهای اجتماعی است. البته فضای تبلیغات بر سر فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی در ایران و در سطح بینالمللی این فرصت را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است که شمشیر عدل علی را از رو ببندند و برای زدن گردن معترضین همواره در حال و جهاد و جنگ باشند. برای مثال، 27 فروردین ماه، محمد حسین استکی، نماينده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: در جامعه ايران به حد كافی در مورد دلايل حجاب و حدود آن صحبت شده است لذا دولت بايد از اين پس با متخلفان برخورد حقوقی كرده و تكليفشان را روشن كند. محمدحسين استكی، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: متاسفانه بدحجابی در جامعه ايران هر روز در حال گسترش است و برخورد جدی و منطقی نيز در اين زمينه وجود ندارد. وی ادامه داد: حدود حجاب در قانون برای مردان و زنان ايرانی كاملا مشخص شده است ولی اين كه چرا با متخلفان در اين زمينه برخورد نمی‌‏شود، قاعدتا به مشكلات اجرايی اين قانون توسط متوليان اين بحث بر می‌‏گردد. استكی اضافه كرد: در همين راستا برخی از اين مسئله سوءاستفاده و متاسفانه هر روز مسئله بدحجابی را در جامعه ايران حادتر می‌‏كنند، لذا تقاضا داريم توسط رياست جمهوری و وزارت كشور عاملان اجرايی بحث كنترل حجاب برمبناي قوانين و حدود مشخص شده برای حجاب اين اصول را در جامعه پياده سازی كنند و اجازه ندهند كه برخی از اين موضوع سوءاستفاده كنند...

هنگامی که تبلیغات رژیم علیه بد حجابی، مطرح میشود علاوه بر بگیر و ببندهای رسمی توسط پلیس و تهدیدهای حزبالله در خیابانها و انظار عمومی، باندهایی نیز زنان را شکار میکنند و به قتل میرسانند تا سناریو سیاه رعب و وحشت رژیم علیه زنان و از این طریق علیه کل جامعه تکمیل شود. در مورد سعید حنایی، قاتل زنان مشهدی نیز هیچ وقت مشخص نشد که او به تنهایی چطور قادر به قتل زنان و حمل اجساد به نقاط دیگر میشد؟ یا قتلهای محفلی کرمان که چند عضو نیروی بسیج دختران و پسران جوان را دستگیر میکردند و در بیابانها به قتل میرساندند.

رسانهها، همزمان با موج تازه هجوم ازگانهای رژیم به زنان، تحت لوای برخورد با بد حجابی، اخبار کشف جنازه شش زن در مناطق جنوبی تهران را منتشر کردند. روزنامه ايران، به نقل از پليس تهران، نوشت که فرضيه سريالی بودن اين قتلها در دستور کار مامورین قرار گرفته است. جنازه پنج تن از اين قربانيان که يکی از آنها يک دختر ده ساله است، در منطقه کهريزک و جنازه نفر ششم در حوالی ورامين پيدا شده است.

- جنازه زنی در صبحگاه روز ۲۰ اسفند سال ۸۴ ، توسط چند رهگذر در حاشيه بزرگراه آزادگان جاده كوچ حصار مشاهده و به پليس گزارش شد. بر اساس بررسىهاى پليس، اين زن جوان با اصابت ضربات متعدد جسم سختی به سرش از پاى درآمده بود. به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى شهر رى، جسد قربانى به پزشكى قانونى انتقال داده شد، در بازرسى از لباسهاى اين زن هيچ مدركى براى شناسايى او به دست نيامد.

- دومين جسد شب يكشنبه ۲۰ فروردين ماه سال جارى، در رودخانهاى واقع در جاده ورامين کشف شد. اين جسد که متعلق به دختر ۲۰ سالهاى بود، در حالی پيدا شد که عاملان قتل پيش از رها كردن جسد مدارك هويتى او را با خود برده بودند. بدين ترتيب به دستور بازپرس پرونده اين جسد نيز براى بررسى چگونگى و زمان قتل به پزشكى قانونى انتقال داده شد.

- ساعت 14 و سی دقيقه 22 فروردين ماه جنازه سومين قربانی که متعلق به زنی 28 ساله بود، در حاشيه بزرگراه آزادگان، و درحالی پيدا شد که در داخل يك كيسه پلاستيكى قرار گرفته، و در داخل جوى آب حاشيه بزرگراه آزادگان رها شده بود. پليس ابتدا اعلام کرد که اين زن ناشناس بر اثر اصابت شیئى برنده به ناحيه شكمش به قتل رسيده است.

        

- جسد چهارمين زن جوان، ساعت 15 و بيست دقيقه روز 28 فروردين ماه در منطقه چرمشهر در جنوب شرقی تهران کشف شد. براساس تحقيقات انجام گرفته از سوی پليس، عاملان جنايت پس از قتل اين زن ۲۸ ساله، نيمى از جسد او را داخل گونى قرار داده بودند ولى به دليل عجله و شتابى كه در هنگام رها كردن جسد داشتند بقيه قسمتهاى بدن جسد خارج از گونى قرار داشت. پنجمين جنازه که متعلق به زن سی سالهای بود بار ديگر در منطقه استحفاظی کلانتری 170 کهريزک و درحالی پيدا شد که گفته میشود در قسمتهايی از بدن اين زن جوان نيز آثاری از درگيری مشاهده شده است. در بازرسى از لباسهای اين زن نيز همانند ساير قربانيان هيچ مدرك شناسايى به دست نيامده است.

- ششمين قربانی، دختر ده سالهای است که جنازهاش توسط مردم، از کانال آب کهريزک کشف و به اطلاع کلانتری 170 کهريزک رسيد.

پلیس و قضات مسئول پیگیری پرونده قتلها، اگر چه در نخستين روزها، اين قتلها را مرتبط به هم ندانسته بودند، اما در سه روز گذشته و پس از کشف جسد سه قربانی تازه، فرضيه سريالی بودن آنها را مطرح کردهاند. به ويژه آن که اغلب قتلها در يک منطقه رخ داده و تاکنون خانواده هيچيک از زنان مقتول شناسايی نشدهاند. روزنامه ايران، به نقل از مسئولان پرونده نوشتند که علت اصلی مرگ اين شش زن فشرده شدن نخ يا طناب بر گلوی آنها بوده است.

از سوی دیگر در روزهای اخير مسئولان پليس جنايی تهران، اعلام کردهاند که در تحقيقات خود به بنبست برخوردهاند. آنها اعلام کردهاند که هنوز نتوانستهاند محل وقوع قتلها و زمان آن را مشخص کنند، و علت آن را شناسايی نشدن مقتولان در هر شش مورد دانستهاند. پليس گفته که چون در هر شش مورد هيچ مدرک شناسايی در لباس مقتولان نيافته به اين نتيجه رسيده که عاملان اين جنايتها پيش از رها کردن جنازه قربانيان، هرگونه مدرکی را که میتوانسته به شناسايی مقتولان منجر شود، از بين بردهاند. مسئولان رسيدگی به اين جنایات به روزنامه ايران، گفتهاند که به دست آمدن فصلهاى مشترك بسيارى درباره اين قتلها باعث شده تا اقدامات ويژه پليسى در اين زمينه در

 

 

قبلی

برگشت

بعدی