ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

.56 علی احمد سلیمان فرزند احمد، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1382 دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شده است.

57. فرزاد راوند اهل مریوان، به اتهام ایجاد اغتشاش در سال 1380 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است

 

زندانیان با محکومیت زیر 5 سال:

1.سید محسن رستمی فرزند سید محمد امین اهل مریوان، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان در 1383 دستگیر و زندانی شده

2.سعید دلایی میلان فرزند عصمت، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1383 دستگیر و زندانی شده است.

3.حسن حکمت دمیر فرزند عزیز متولد 1352 کردستان ترکیه، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان در سال 1382 دستگیر و زندانی شده است

4.محمد خیرخالد رمضان فرزندخالد، اهل کردستان سوریه،باتهام همکاری باحزب کارگران کردستان در83 دستگیر وزندانی شده است.

5.اسعد امیری فرزند ایرج اهل اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنی خیابانی در خرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.

6.عبدالخالق طلوعی فرزند محمد، متولد 1364 اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنی خیابانی در خرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.

7.منصور محمدی فرزند محمد، اهل سنندج به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1383 دستگیر و زندانی شده است

8.علی قاسمی فتح آبادی فرزند محمد، متولد 1358 بوکان به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در 27 خرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.

9.شهریار قبال فرزند علی، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 84 دستگیر و زندانی شده شده است.

10.سیامند شابویی فرزند قادر، متولد 1365 در اشنویه،  به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در 2 مرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.

11.غلامحسین رهبری فرزند عبداله، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با گروه سلطنت طلب در سال 1384 دستگیر و زندانی شده است.

12.امیر شریفی فرزند عبدالکریم، اهل بوکان، به اتهام ارتباط با یک گروه اسلامی، در 25 شهریور 1384 دستگیر و زندانی شده است.

13.صلاح الدین احمدی فرزند رسول، متولد  1349 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در 18 مهرماه 1384 دستگیر و زندانی شده است.

14.محمد پرتوی متولد 1356 در سردشت، به اتهام درگیری با نیروهای امنیتی در سال 1384 دستگیر و  به 4 سال و 5 ماه حبس محکوم شده است.

15.سامان رسول پور فعال حقوق بشر و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مهاباد، به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ برضد نظام اسلامی، در 10 اسفند ماه 1384 دستگیر و زندانی شده است.

16.سید حجت ابراهیمی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر  و به زندان و تبعید به ملایر محکوم شد.

17. انور عزیزی، اهل سقز، به اتهام همکاری با همکاری با حزب خبات در سال 1382 دستگیر و به زندان محکوم شد.

18. مصطفی احمد نژاد اهل سقز به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به 3 سال حبس محکوم شده است.

19. کیوان صابری اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 3 سال و نیم حبس محکوم شده است.

20. طه (طاها) احمدی فرزند محمد سعید اهل مریوان به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 4 حبس و تبعید به ایذه خورستان محکوم شده است.

 

زندانیان و بازداشت شدگان بلا تکلیف :

1.شهرام گرجانی فرزند ابراهیم، متولد 1354 در اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی در خرداد 1384 دستگیروزندانی است.

2.محمد امین رسولی فرزند محمد، متولد 1337 در پیرانشهر، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 13 دی ماه 1384 دستگیر و زندانی است.

3.پوریا مفرح عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعال حقوق بشر در ماکو، به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ برضد نظام در فروردین ماه 1385 دستگیر و زندانی است.

4.جهانگیر بادوزاده اهل مهاباد و عضو سابق حزب دموکرات کردستان ایران، به اتهام شر کت در قتل یک عضو نیروی امنیتی در سال 1382 دستگیر و باعدام محکوم گردید.حکم اعدام فعلا" لغو شده

5.مصطفی رسول نیا اهل مهاباد  در جریان اعتراضات مدنی مردم مهاباد در تیرماه 1384 به اتهام شرکت در قتل یک افسر دولتی دستگیر و زندانی است.

6.ابوبکر میرزا قادری اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده است.

7.قادر احمدی اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده است.

8.عثمان میرزا قادری اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده است.

9.ابوبکر باپیری اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده

10.خضر سعید نژاد اهل بوکان باتهام ارتباط با احزاب کردزندانی شده

11.محمدصالح کوخاشیره اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.

12.خالد شیرزاد اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده.

13.ابوبکر تیکان تپه اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.

14.آوات قریشی اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده

15.دارا قریشی اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده.

16.محمد امین سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.

17.سعداله سلطانیان اهل بوکان باتهام ارتباط بااحزاب کرد زندانی شده

18.خضر مولودی، اهل بوکان باتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده

19.ریبوار سلیمیان اهل بوکان اتهام ارتباط با احزاب کردزندانی شده

20.کامل سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده 21.حیدر سرچمی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.

22ابراهیم عاشقی اهل ماکو به اتهام ارتباط با احزاب کرد  در بازداشت است.

23.کریم امینی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد  در بازداشت است.

24.خسرو قربانی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد  در بازداشت است.

25.احمد حسینی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد  در بازداشت است.

26.واحدهرمزآباداهل سردشت، باتهام ارتباط بااحزاب کرددر بازداشت

27.علی قربانی اهل سردشت،باتهام ارتباط بااحزاب کرد در بازداشت

28.هژار قادر ریحانی اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانی شده است.

29.کاوه بهرامی اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانی شده است.

30.ایوب رحمانی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.

31.نامدار رحمانی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.

32.دلیر روژهلاتی به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان در کامیاران بازداشت شده است.

33.عثمان قادری به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شد.

34.شهرام عزیزپور به اتهام به همراه داشتن نشریه یک حزب کردی بازداشت شده است.

35.زانکو رحمتی به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شده

 

قبلی

برگشت

بعدی