ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

زندان اوین مرکز ظلم و شکنجه رژیم را ببینید

نقشه زندان مخوب اوین که جان بسیاری از آزادیخواهان و روشنفکران ما را توسط اربابان جانی و ضد بشری شاه و ملایان گرفته است به کمک تکنولوژی و با استفاده از تحارب و نجات یافتگان این زندان شناسائی و به شرح زیر در اختیار شما خوانندگان محترم این نشریه قرار دهم .

باشد که با دیدن این ستمگاه به توانیم به فکر نجات جان زندانیان سیاسی بشویم

به امید روزی که زندانی سیاسی و عقیدتی نداشته باشیم .

بدیهی است شما عزیزان می توانید جهت افشاء جنایات رژیم  سرمایه داری ایران از این عکس ها بعنوان سند استفاده نمائید .

حسین عابدینی بیرق


 

  

1-          درب اصلی شماره یک : دربی که مسئولین زندان (بویژه در دوران قتل عام سال 67 هیئت مرگ متشکل از نیری ، اشراقی ، پور محمدی و.....) از آن تردد می کردند

2-          گلخانه ومحل پرورش گل وگیاه با محوطه میدان مانند جلوی آن

3-          ورودی به راهرو اصلی (یا زیر هشت کل زندان ) با 6پله از دوطرف ودرب ورودی شیشه دار یشمی رنگ

4-          راهرو اصلی وبندهای فرعی از دو طرف مشرف به حیاط سالن 1و2

5-          سالن یک وحیاط آن

6-          نانوائی

7-          سالن 2 وحیاط آن

8-          حسینیه (بچه های زندان بعنوان کتاب خانه ، محل تلویزیون ومحل خواب از آن استفاده می کردند) سالن دو که سالن های 7،13،6،3،2،1در هر سه طبقه داری هم حسینیه وهم فرعی بودند

9-          سالن 3 وحیاط آن

10-      بهداری

11-      تاسیسات

12-      درب اصلی شماره 2 وورودی سالن ملاقات

13-      سالن ملاقات

14-      راهرو اصلی زندان

15-      آشپزخانه

16-      سالن 9با حیاط که مشرف به سالن ملاقات بود

17-      سالن 6وحیاط آن

18-      توالت ودرب آهنی بزرگی که به محوطه بیرون سالن ها راه دارد که در اواخر مرداد ماه زندانیان سالن 6 شاهد تلی از دمپائی در پشت آن بودند .

19-      سوله با ایرانیت قرمز رنگ که بخشی از زندانیان مجاهد را در آنجا به دار کشیدند

20-      سالن 11 با حیاط وفرعی آن که به فرعی 20 معروف بود ومشرف بود به بخشی از آمفی تئاتر مرگ (آمفی تئاتر زندان گوهردشت )

21-      سالن 13 یا بند اوینی ها با حیاط آن

22-      سالن 7 با حیاط آن

23-      خیابان بغل آمفی تئاتر وپشت سان 6 که کامیون اجساد جانفشانان در 9 و10 شهریور زیر نور چراغ خیابان توسط زندانیان در حالی مشاهده شده بود که باد چادر آن را کنار زده واجساد دیده می شد

24-      آمفی تئاتر گوهر دشت محل به دار آویختن زندانیان سیاسی در تابستان 1367

25-      دیوار بیرونی زندان

 

قبلی

ببرگشت

بعدی