ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . 7 سال پچ پچه های صادق هدایت و                                                            طبری احسان طبری               3
2 . اعدام صدام حسین                                                                                 انقلاب اسلامی                      7
3 . فقر یا مهرورزی رژیم اسلامی                                                                  خلیل رئیسی فرد                   12
4 . بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان                                                                                                           13
5 . آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٦                                                                                                        14
6 . اعدام جوانان عرب احواز را متوقف کنید اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز                           15
7 . معرفی نمودن دو چهره سرشناس خائن نظام                                              شهاب سبحانی                        16
8 . تابعيت کشور مادری                                                                              منصور بختیاری                    17
9 . خرما خورده منع خرما کند                                                                      علیرضا کرمی خیر ابادی         17
10 . ریشه‌های ترک‌ستیزی در ایران                                                              حسین عابدینی بیرق              18
11 . اقرارداوود احمدی نژاد (برادر رئیس جمهور)                                            الهه آریانپور                        20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: شهاب سبحانی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت