ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 حقوق بشر

دانشجو

 

و اعتباراتي نيز به انجام فعاليت‌ها در اين سطح سازماني اختصاص داد.

در سال 1374 مركز تحقيقات آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منحل و براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشكده با هدف انجام پژوهش‌هاي علمي در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌هاي وابسته در ساختار حوزة ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي گرفت. (اساسنامه پژوهشكدة تعليم و تربيت)

در سال 1368 با تصويب آيين‌نامه شوراي تحقيقات استان‌ها، در محل ادارات كل سابق و سازمان‌هاي فعلي آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات داير  گردید و مقرر شد که  كانون‌هاي پژوهش منطقه‌اي از محل تركيب امكانات استان‌هاي همجوار تشكيل ‌گردد.

در سال 1374 مركز تحقيقات آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منحل و براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشكده با هدف انجام پژوهش‌هاي علمي در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌هاي وابسته در ساختار حوزة ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي گرفت. (اساسنامه پژوهشكدة تعليم و تربيت). در پي اين تغيير، آيين‌نامه شوراي تحقيقات نيز اصلاح شد و هدف آن به امر سياست گذاري در زمينه گسترش تحقيقات و هدايت فعاليت‌هاي مربوط در جهت بهبود كمي و كيفي نظام آموزشي كشور تغيير يافت. براساس آيين‌نامه جديد شوراي تحقيقات، دبيرخانة شورا در محل پژوهشكدة تعليم و تربيت مستقر و مسووليت دبيري شورا بر عهده رئيس پژوهشكدة تعليم و تربيت قرار گرفت. (آئين‌نامه مصوب 17/11/74)

مصوبة ديگر شوراي تحقيقات در سال 1375 براي استفادة مؤثرتر از امكانات پژوهشي استان‌ها در انجام فعاليت‌هايي منطقه‌اي (بين استاني) بود . براساس دستورالعمل مربوط، كانون‌هاي پژوهش منطقه‌اي به منظور توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي در تركيبي از استان‌هاي همجوار تشكيل مي‌شوند: اولين تجربه تركيب استان‌ها در قالب 6 كانون پژوهش منطقه‌اي بود.

در سال 1376در ادامة توسعه ساختار پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، كميته‌هاي پژوهشي در سطح مناطق آموزش و پرورش به منظور پي‌گيري هدف‌هاي پژوهشي در اين سطح سازماني داير گرديدند و با اجراي برنامه معلمان پژوهنده، ظاهرا پژوهش تا درون مدارس گسترش يافت.

در سال 1378 در حوزة سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، مؤسسة پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي به منظور تحقق مأموريت‌هاي پژوهشي سازمان مذكور تشكيل شد.و در سازمان انجمن اولياء و مربيان نيز پژوهشكدة مطالعات خانواده (كه در حال حاضر به اوليا و مربيان نامگذاري شده است) در سال 1376، در سازمان آموزش و پرورش استثنايي پژوهشكده كودكان استثنايي در سال 74 و در معاونت تربيت بدني و امور تندرستي، نهضت سوادآموزي و سازمان نوسازي و تجهيز و توسعه مدارس، بخش‌هاي پژوهشي مرتبط با حوزة وظايف آنها تأسيس شد. به اين ترتيب پوشش سازماني پژوهش تقريباً همة تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را در زمان نسبتاً كوتاهي در برگرفت.

در سال 1382 بار ديگر آيين‌نامه شوراي تحقيقات مورد بازنگري قرار گرفت و عنوان آن به شوراي سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تغيير يافت. در اين آئين‌نامه هدف از تأسيس شورا تسهيل فعاليت‌هاي سازماني آموزش و پرورش، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري و نظارت و ارزشيابي براي ايجاد محيط مناسب يادگيري ذكر شده است.

در سال 1383به منظور تجميع فعاليت‌هاي پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس پژوهشگاه آموزش و پرورش موافقت اصولي نمود و در تير ماه همان سال اين موضوع در ساختار جديد وزارت آموزش و پرورش پيش بيني شد. در آذر ماه 1383 مديريت پژوهشگاه آموزش و پرورش با حکم  وزير آموزش و پرورش منصوب شد كه براساس آن مديريت پژوهش در آموزش و پرورش در جهت تمركز سياست‌گذاري و يكپارچگي عمليات رهسپار گرديد. در 24 اسفند 1383 پس از كسب موافقت قطعي تاسيس از سوي شوراي عالي گسترش آموزش عالي ،اين پژوهشگاه رسما كار خود را طي مراسمي آغاز نمود.

 اما نگاهی به جنبه کمی این مساله یعنی بودجه اختصاص یافته به امر پژوهش در کشور نشان میدهد که تغییر و تحولات فوق و صرف انرژی زیاد  در بخش تغییرات سازمانی ، نسبت به بودجه پژوهش در ایران مصداق کامل این ضرب المثل فارسی است " آفتابه لگن 7 دست ، شام و نهار هیچی !"

کل بودجه پژوهش  وتحقیق در اران 45 دهم درصد تولید ناخالص ملی(GTP ) است !

ابراهيم كارخانه‌اي رييس كميته تحقيقات و فن‌آوري مجلس  نیز در 6 آذر 85 ( ایسنا ) اعلام کرد:  در سال 85 سهم بودجه تحقيقاتي كشور از توليد ناخالص داخلي 45 صدم درصد اعلام شد ولي در حال حاضر عنوان مي‌شود كه اين سهم، 65 درصد است. سهم بودجه تحقيقاتي كشور براي سال گذشته نيز 65 صدم درصد بود و بودجه تحقيقاتي با توجه به افزايش بودجه كل كشور افزايش نيافته است وی همچنین افزود : با ساختار تحقيقاتي فعلي، چنانچه سهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي به سه درصد نيز برسد باز هم به اهداف مورد برنامه چشم‌انداز توسعه دست نخواهيم يافت.

دكتر حسين ملك‌افضلي، معاون فناوري و تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  در مصاحبه با ایسنا1385/09/07  اعلام کرد: بودجه اختصاص يافته به  کل پژوهش در کشور يك هزار ميليارد تومان می باشد(  کمتر از 1 میلیارد یورو  وبه نرخ روز یورو ، تقریبا780میلیون یورو!) .

به مناسبت این نکته را بیفزایم که نگارنده قصد مقایسه صوری ندارد ولی جالب توجه است که خوانندگان گرامی بدانند در سال 2003 کشور آلمان 194 میلیارد یورو  بودجه به امر آموزش و پژوهش تخصیص داده است که از آن  بودجه ، مقدار 55.1 میلیارد یورو  آن به امر تحقیقات و پژوهش اختصاص داشته است .اما نازل بودن میزان  بودجه پژوهشي در ایران  در حالي صورت مي‌گيرد كه برخي از كشورها ‪ تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف امور پژوهشي مي‌كنند.کبکانیان معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در۸۵/۰۵/۲۵ در مصاحبه با ایرنا اعلام کرد: در حالي كه پنج ماه از آغاز سال ‪ ۸۵ و ابلاغ بودجه مي‌گذرد، بودجه پژوهش تازه در چند هفته اخير در اختيار اين معاونت قرار گرفته است ! سهم ‪ ۰/۴۵درصدي بودجه پژوهشي كشور شامل بودجه تحقيق در كل كشور است و مشمول هزينه پژوهشي در سازمانها و دستگاههاي اجرايي نيز مي‌شود.

 اما برای  خوانندگان گرامی اوج فاجعه زمانی  مشخص میشود که ملاحظه کنند بودجه پژوهش و تحقیقات در کشور ما  تنها نزدیک به یک ششم بودجه بنزین وارداتی سالانه است وبدینسان 6 میلیارد دلار بودجه واردات بنزین بر رقم ۲۰ ميليارد دلاری يارانه  سوخت سال جارى افزوده شد.  با این حساب  در واقع حدود26 ميليارد دلار درآمد ارزى كشور که  با نرخ دلار به قسمت روز برابر با 920 تومان ،حدود 25 برابر بودجه پژوهش کشور  میگردد ، همراه انواع فرآورده هاى نفتى سوخته میشود !

آیا  با ملاحظه این اعداد و ارقام،  هر ایرانی مسئولیت شناسی نباید  دریافت خود را از بحران ژرف کشور به ژرفای خود آگاهی خود تبدیل کند؟

در بخش دیگر این نوشته به بررسی مشکلات ساختاری  برنامه ریزی پژوهش و تحقیقات در کشور وتبعات آن برای مدارس و دانشگاههای کشور میپردازم.

ادامه دارد

 

قبلی

برگشت

بعدی