ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Januar 2008 Nr. 137

در عهد و دوران حکومت  ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟)

و به لطف نماینده خدا در زمین هم

اجراي حکم قطع دست راست و پاي چپ را شنیدیم

دادگستري كل استان سيستان و بلوچستان از اجراي حکم قطع دست راست و پاي چپ محاربين و مفسدين في‌الارض در اين منطقه خبر داد.

به گزارش ايسنا- منطقه سيستان و بلوچستان، دادگستري كل استان سيستان و بلوچستان اعلام كرد:

در راستاي مبارزه بي‌امان با مخلان امنيت و گروگانگيران و سارقين مسلح، م.ع. جلالي به اتهام محاربه و افساد في‌الارض از طريق راهبندي مسلحانه و درگيري با ماموران انتظامي که منجر به مجروح شدن يکي از آنها شده و ع.ب.ريگي و ا. ريگي به اتهام محاربه و افسادفي‌الارض از طريق مشارکت در سرقت مسلحانه و آدم‌ربايي مسلحانه و به هم زدن امنيت مردم، ع.ر.روديني و د. پهلوان به اتهام محاربه و افساد في‌الارض از طريق راهبندي و سرقت مسلحانه و ايجاد ناامني براي مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پاي چپ محکوم شد که احکام صادره پس از تاييد توسط مراجع عالي قضايي کشور با رعايت تشريفات دادرسي و با حضور و نظارت کامل تيم پزشکي به مرحله اجرا درآمد.

اميد است اجراي حدود الهي باعث عبرت و تنبيه ساير مجرمان شده و امنيت و آسايش را براي عموم مردم که خواهان زندگي بي‌دغدغه از هجوم اشرار است، به ارمغان آورد.

آیا با این قوانین متحجرانه امکان عدالت اجتماعی و امنیت در ایران

وجود خواهد داشت؟

نگین پوردلیر

 

قبلی

برگشت

بعدی