ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

شماره جدید 


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید
1 . مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش12
                                      ژاله وفا                         3
2 . 16 آذر وآزمون جنبش دانشجوئی بخش دوم
                                                                     تقی روزبه                      5
3 . گزارش اطلاعاتی آمریکا:شاخه زیتون یا "اسب تروا بخش دوم
                                           حسن داعی                     7
4 . ناگفته هایی از پرونده ماکوان مولودزاده : ...
                                                                  مسعود مجيری                 8
5 . زمان مهر و موم شده درباره رکود جهان اسلام بخش دوم                                                   مژگان ثروتی                   9
6 . آژيتاتور پرووكاتور سياسي كيست؟.... بخش دوم                                                               منوچهر صالحي               12
7 . آیا کویت بخشی از خاک عراق است؟ تنظیم:                                                                     نگین پوردلیر                  13
8 . گسست نسل اولی هاوسومی                                                                                        علی طایفی                      15
9. 4 إعدام وبيش از 150 بازداشت سياسي در سه روز در احواز                                           هيئت مركز حقوق بشر أحواز 16
10 . زمانی که حقوق خود را نشناسیم                                                                                  ابراهیم ساوالان             17
11. دولت بی کفایت ایران و مدیریت جهانی                                                                            صدیقه جعفری               18
12. ایجاد ثبات در پاکستان، به قیمت دموکراسی؟!                                                                   آسو صالح                    19
13. اجراي حکم قطع دست راست و پاي چپ محاربين و مفسدين في‌الارض                                   نگین پوردلیر                20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: صدیقه جعفری

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی