ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش12                                       ژاله وفا                         3
2 . 16 آذر وآزمون جنبش دانشجوئی بخش دوم
                                                                     تقی روزبه                      5
3 . گزارش اطلاعاتی آمریکا:شاخه زیتون یا "اسب تروا بخش دوم
                                           حسن داعی                     7
4 . ناگفته هایی از پرونده ماکوان مولودزاده : ...
                                                                  مسعود مجيری                 8
5 . زمان مهر و موم شده درباره رکود جهان اسلام بخش دوم                                                   مژگان ثروتی                   9
6 . آژيتاتور پرووكاتور سياسي كيست؟.... بخش دوم                                                               منوچهر صالحي               12
7 . آیا کویت بخشی از خاک عراق است؟ تنظیم:                                                                     نگین پوردلیر                  13
8 . گسست نسل اولی هاوسومی                                                                                        علی طایفی                      15
9. 4 إعدام وبيش از 150 بازداشت سياسي در سه روز در احواز                                           هيئت مركز حقوق بشر أحواز 16
10 . زمانی که حقوق خود را نشناسیم                                                                                  ابراهیم ساوالان             17
11. دولت بی کفایت ایران و مدیریت جهانی                                                                            صدیقه جعفری               18
12. ایجاد ثبات در پاکستان، به قیمت دموکراسی؟!                                                                   آسو صالح                    19
13. اجراي حکم قطع دست راست و پاي چپ محاربين و مفسدين في‌الارض                                   نگین پوردلیر                20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: صدیقه جعفری

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت