ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

شماره جدید 


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش 14                                      ژاله وفا                                3
2 . نگاهی به جهان اسلام از فراز تاریخ فرهنگ بخش دوم                                                       مژگان ثروتی                         5
3 . نگاهی گذرا به وضعیت خودکشی در ایران                                                                       مژگان کردقره چلو                   7
4 . مردم ایران تا دیر نشده باید راه خود را از جمهوری اسلامی جدا کنند                                     مهناز خزائی                           9
5 . خانه از پای بست ویران است بخش دوم                                                                         علی اصغر حاج سید جوادی        10
6 . وعده‌های استانی در سیستان و بلوچستان به كجا رسید؟                                                     نگین پوردلیر                         11
7 . 16 آذر و نگاهي گذرا به جنبش دانشجوئي                                                                      وحيد آخوندي                          12
8 . اینها مشخصات چه کشوری است ؟                                                                               ز- سروی                              13
9 . ماجرای "معامله بزرگ" و گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا تهیه و تدوین:                             حسن داعی                             14
10. من یک مرتد هستم                                                                                                  صدیقه جعفری                         18
11. به مدیرکل زندان های استان تهران آقای سهراب سلیمانی زندانی سیاسی                             بابک دادبخش                          19
12. نکاتی در باره یکی از فرمانده هان سپاه قدس :                                                             وحید رشادی                            19
15. نقض حقوق بشر به بهانه دین                                                                                    نگین پوردلیر                           20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: الهام قربانوند

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی