ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش 14                                      ژاله وفا                                3
2 . نگاهی به جهان اسلام از فراز تاریخ فرهنگ بخش دوم                                                       مژگان ثروتی                         5
3 . نگاهی گذرا به وضعیت خودکشی در ایران                                                                       مژگان کردقره چلو                   7
4 . مردم ایران تا دیر نشده باید راه خود را از جمهوری اسلامی جدا کنند                                     مهناز خزائی                           9
5 . خانه از پای بست ویران است بخش دوم                                                                         علی اصغر حاج سید جوادی       10
6 . وعده‌های استانی در سیستان و بلوچستان به كجا رسید؟                                                     نگین پوردلیر                         11
7 . 16 آذر و نگاهي گذرا به جنبش دانشجوئي                                                                      وحيد آخوندي                          12
8 . اینها مشخصات چه کشوری است ؟                                                                               ز- سروی                              13
9 . ماجرای "معامله بزرگ" و گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا تهیه و تدوین:                             حسن داعی                             14
10. من یک مرتد هستم                                                                                                  صدیقه جعفری                         18
11. به مدیرکل زندان های استان تهران آقای سهراب سلیمانی زندانی سیاسی                             بابک دادبخش                          19
12. نکاتی در باره یکی از فرمانده هان سپاه قدس :                                                              وحید رشادی                           19
15. نقض حقوق بشر به بهانه دین                                                                                    نگین پوردلیر                           20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: الهام قربانوند

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت