ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Juni 2008 Nr. 148

سيمين بهبهاني

 

!cid_2_1025464847@web32603_mail_mud_yahoo.jpg

 

 سيمين بهبهاني شعري خواند و آن را پاسخي به اظهارات اخير احمدي نژاد دانست.

 اشاره وي به سخنان آبان گذشته احمدي نژاد در بيرجند بود كه با انتقاد از روشنفكران ايراني و منتقدان خود گفته بود ...

اينها شيطان پرستان مدرن اند ، برخي قيافه روشنفكري مي گيرند ،  به اندازه يك بزغاله هم از دنيا فهم و شعور ندارند."

 

پاسخ بهبهاني به احمدي نژاد چنين بود:

 

شنيــدم  باز هم  گوهر   فشــاندي

که روشنـــفکر را بزغاله خواندي

ولي ايشــان  ز  خويشـانت  نبـودند

در اين خط جمله را بيــجا نشـاندي

سخـن گفـتــي ز عدل و داد و آنرا

به نان و  آب  مجــاني   کشــاندي

از اين نَقلت که همچون نُقل تر بود

هياهــو شد عجب توتــــي تکانــدي

سخن هايت ز حکمت دفــتري بود

چه کفتر ها  از  اين  دفتر  پراندي

وليــکن پول نفـت و  سفره  خلــــق

ز يادت رفت و زان پس لال ماندي

سخن از آسمان و ریسمان بود

دریغا حرفی  از  جنگل  نراندی

چو از بزغاله کردی یاد ای کاش

سلامی هم به  میمون  میرساندی

 

تهیه: نگین پوردلیر

قبلی

برگشت

بعدی