ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید
1 . آسيب شناسی زندان تا اعدام کودکان نویسنده:                                                               علی طایفی                   3
2 . بوی گند عفونت!                                                                                                     صدیقه جعفری               5
3 . نامه سرگشاده فرزاد کمانگر                                                                                     فرزاد کمانگر                7
4 . این هم نشانه هائی از دیوانگی یک رئیس جمهور                                                          مهناز خزائی                  8
5 . فریاد علیه بیداد                                                                                                      صدیقه جعفری                9
6 . بازشناسی مبانی فكری انجمن حجتیه پژوهشگر:                                                            مرتضی فیروزآبادی        10
7 . تناقض گويي فعالان حقوق بشر ايران در مواجهه با حركت ملي آذربايجان                            مرتضی یورد سئور         17
8 . (طنز) برای 18 تیر ببخشید بی زحمت ما را به یک دانشگاهی بفرستید که کوی نداشته باشد !                                     18
9 . دولت اسلامی و تحمیق مردم بروایت تصویر                                                                  مژگان کردقره چلو          19
10 . شعر سیمین بهبهانی در پاسخ احمدی نژاد تهیه:                                                           نگین پوردلیر                 20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مهناز خزائی

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی