ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

تشدید فقر در حکومت احمدی نژاد

حامد داهی

رژیم اسلامی بعد از پذیرش قراداد صلح با صدام حسین و پذیرش جام زهر اول توسط خمینی وارد بازی بزرگتری شده است و آن بازی همپیوندی در سرمایه جهانی است تمام روسای جمهورش از آن تاریخ با پرچم خصوصی سازی و کاهش سوبسیدها به صحنه آمده اند. رفسنجانی برنامه های اقتصادیش را روی همین دستورالعملهای بانک جهانی استوار کرد، خاتمی با جدیت آنرا دنبال کرد و حالا هم جناب احمدی نژاد با "طرح تحول اقتصادیش" دارد نشان می دهد که این رژیم راهی جز دنبال کردن همان سیاستها ندارد.

ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه داری جهانی تنهاراه ممکن برای کسب حمایت حکومت آمریکا و اروپاست. بدون حمایت نهائی این حکومتها رژیم اسلامی توان سرکار آمدن نداشت و توان ماندن ندارد. این را آخوند و مکلای درون رژیم خوب می دانند.

مشکل رژیم و حامیان غربی آن اینست که همین تلاش برای هم پیوندی، خودش عامل ایجاد موجهای غول آسای نارضایتی مردمست. شمشیر دو لبه ای است که در دست گرفته اند. با آتشی بازی می کنند که هر لحظه می تواند کارشان را یکسره کند..

تشدید فقر و حکومت احمدی نژاد:

احمدی نژاد در شعارهای انتخاباتی اش ، ادعای حمایت از مستضعف داشت! قرار بود بیاید به ریخت و پاشها پایان دهد و مشکلات "محرومین" را سرو سامان دهد! چه شد؟!

نزدیک سه سال از حکومت این پاسدار نخ نما می گذرد.

فصلنامه "امار اقتصادی" بانک مرکزی حکومت احمدی نژاد می گوید:"تورم در سال اخیر به 30%(دو برابر سال قبل) رسیده و حقوق مزدبگیران فقط 10% افزایش یافته. در صد زیر فقر جامعه از 18 در صد به 19 در صد افزایش یافته یعنی رقمی حدود 14 ملیون نفر"

دولت احمدی نژاد با"تزریق" دویست ملییارد دلار در آمد نفتی به اقتصاد بیمار ایران هنوز نتوانسته کاری برای آن بکند!(1)

خود رژیم می گوید که رشد اقتصادیش در سال جاری در حد 6 تا 7 در صد ثابت مانده که نشان از در گل ماندن کامل سیاستهای اعلام شده رژیم است.مطبوعات رژیم دارند می گویند که "طرح آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم" شکست خورده حالا نوبت طرح "تحول اقتصادی است"!"طرح تحول اقتصادی" احمدی نژاد و عواقبش رژیم اسلامی از سال پذیرش جام زهر تا بحال مرتب در حال کشاکش با مردم بوده تا بتواند طرح بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در ایران به اجرا بگذارد که همان تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی است. این طرحها با موج مقاومت مردم مدتی به عقب رانده شده و مجدد توسط رئیس جمهور بعدی و بناچار روی میز قرار گرفته.

احمدی نژاد هم بعد از سه سال و با توجه به موقعیت فشار سیاسی از بیرون چاره ای ندارد که دوباره برود سراغ همین دستورالعملها. برای کاهش فشار حکومت آمریکا و اروپا دو سیاست را رژیم باید دنبال کند:

الف- همکاری یا سیاستهای منطقه ای حکومت آمریکا و اروپا و پیشبرد سیاست "همزیستی با غرب" و نوشیدن جام زهر دوم

ب- پیشبرد پروژه ادغام و تعدیل اقتصادی

جلو کشیدن طرح "تحول اقتصادی" برای احمدی نژاد و حکومت اسلامیش بیش از همه روشن کردن چراغ سبز است، پرچم سفید است برای حکومت آمریکا و همتایان اروپائیش.

مطبوعات رژیم می گویند با جلو بردن این طرح که عمدتا روی از بین بردن سوبسید روی سوخت و مواد غذائی استوارست، حقوق مزدبگیران باید 5 تا 10 برابر بیشتر شود تا بتوانند سطح زندگی خود را نگه دارند!(2)خوب همین نقطه، پاشنه آشیل این رژیم به آخر رسیده است.رژیمی که زورش نمی رسد روسری ها را روی سر زنان و دختران ایران جلو بکشد چگونه می تواند در مقابل موج عظیم نارضایتی ناشی از فقر بی سابقه مقاومت کند؟

راهبرد سیاست خارجی ایران تغییر ناپذیر است !

" اسرائیل از صفحه روزگار محو باید گردد "

 ویکتوریا آزاد     Vazad6321@yahoo.com

سخن سرآغاز: مقصود از این مقاله بررسی تنها یک بخش ازسیاستهای رژیم جمهوری اسلامی است که فی الواقع این بخش اساسی ترین و محوری ترین ابعاد سیاست خارجی ایران را توضیح میدهد.بدیهی است که انتقادات نگارنده این مقاله نسبت به سیاست خارجی اسرائیل درخصوص نوع رفتار و استراتژی سیاسی او درفلسطین و لبنان ... بجای خود محفوظ است و موضوع این مقاله نیست.  نگارنده این مقاله اشراف کامل دارد که در عرصه سیاست خارجی ، دوست و دشمن وجود ندارد بلکه تنها منافع ملی وجود دارد و دقیقا از این منظر است که اسرائیل ، امریکا و اروپا ...میتوانند در مقاطعی به منافع ملی ما نزدیک و یا دور باشند. نگارنده این مقاله اعتقاد دارد که این حق ملت فلسطین است که از کشوری آزاد ، مستقل و دموکراتیک برخوردار باشند و این حق باید برسمیت شناخته شود. فلسطینیان نیزمی با یست کشور اسرائیل را برسمیت بشناسند و با مردم و کشوراسرائیل سیاست همزیستی مسالمت آمیز را برگزینند و بر سر اشغال اراضی فلسطینی راهی برای توافقات دوجانبه پیدا شود. یک ملت فلسطینی ضعیف و فقیر هرگز موجب ثبات در اسرائیل و منطقه نخواهد شد. توسعه باثبات وبلند مدت اقتصادی و سیاسی در اسرائیل بدون بهبود اقتصادی فلسطینیها و ایجاد دولت مستقل فلسطینی  امری محال است . لذا روند صلح اسرائیل و فلسطین باید تقویت شود و به انسان کشی و میدان گرفتن پیکارجویان پایان داده شود و دستان شرارت محور ترورپروران و ترویستها و دلالان زرادخانه های تسلیحاتی از این حوزه با اتکا به دیپلماسی فعال کوتاه گردد.  

اسرائیل کشوری است که دركسب رتبه اول علمي - فناوري در سطح منطقه، قرار گرفتن در جايگاه نخست اقتصادي منطقه، تبديل شدن به كشوري توسعه يافته و داراي تعامل سازنده وموثر با ساير كشورها در روابط بين الملل ( بغیر از فلسطین ) واستقرار دموکراسی و احقاق حقوق بشربرای شهروندان خود موفق است !

رژیم ایران ، اسرائیل را کشوری توسعه طلب ، غاصب و اشغالگر،  ضد اسلامی و صهیونیستی میداند لذا اسرائیل تهدیدی جدی در موازنه قدرت در منطقه بزعم جمهوری اسلامی برای حیات جهان اسلام محسوب میشود و باید محو گردد!

از نظر دولتمردان و تئوریسین های رژیم اسلامی ، اسرائیل نه تنها بلحاظ  ژئوپلیتیکی برای ایران یک تهدید محسوب میشود  بلکه اسرائیل ، مبانی ارزشی و اصول انقلاب اسلامی را نیز به خطرانداخته است. به نقل قول زیر از یکی ازتحلیلگران مرکز تحقیقات استراتژیک شورای تشخیص مصلحت نظام مرتضی شمس توجه کنید :

انقلاب‌ اسلامي‌ كه‌ مسلمانان‌ جهان‌ را به‌ بازگشت‌ به‌ اسلام‌ فرا مي‌خواند با توجه‌ به‌ آيه‌ شريفه‌ لن‌ يجعل‌ الله‌ للكافرين‌ علي‌المؤمنينن‌ سبيلا و ساير اصول‌ عزت‌مدارانه‌ اسلامي‌ نمي‌تواند نسبت‌ به‌ مهمترين‌ مسأله‌جهان‌ اسلام‌ كه‌ همان‌ اشغال‌ سرزمين‌ فلسطين‌ به‌دست‌ نيروهاي‌ بيگانه‌ است‌، بي‌اعتناباشد. اشغال‌ قدس‌ شريف‌ نخستين‌ قبله‌ مسلمانان‌، آوارگي‌ صدها هزار تن‌ ازمسلمانان ‌فلسطين‌ و رجزخوانيهاي‌ پياپي‌ سردمداران‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ عليه‌ جهان‌ اسلام‌ و تهديدساير سرزمينهاي‌ اسلامي‌ (از نيل‌ تا فرات‌) از چنان‌ اهميتي‌ برخوردار بود

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی