ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Dezember 2008 Nr. 159

توجه شما را جلب می‌کنم به مبارزه جناب احمدی نژاد با فامیل بازی در دولت نهم:  MAIN.JPG

محمود احمدی نژاد (رییس جمهور)

داوود احمدی نژاد

رییس بازرسی ریاست جمهوری

برادر احمدی نژاد

حسین شبیری

رییس صندوق مهر رضا

شوهر خواهر احمدی نژاد

پروین احمدی نژاد

معاون مركز امور زنان ریاست جمهوری

خواهر احمدی نژاد

علی اکبر محرابیان

وزیر صنایع

خواهرزاده احمدی نژاد

 مهندس زریبافان (دبیر هیات دولت)

داوود مددی

رییس سازمان تامین اجتماعی

باجناق زریبافان

سید محسن نبوی

عضو هیات مدیره شركت سرمایه گذاری خارجی

داماد زریبافان

علیرضا مددی

مدیركل وزارتی وزارت تعاون

برادرزاده باجناق زریبافان

ناظمی اردكانی

وزیر تعاون

شوهر عمه داماد زریبافان

دانش جعفری

وزیر اقتصاد

پسر عمه پدر داماد زریبافان

 هاشمی ثمره (مشاور عالی ، رییس ستاد انتخابات کشور و همه کاره رییس جمهور)

مهندس مهدی هاشمی ثمره

مدیر كل وزارتی وزیر نیرو

برادر هاشمی ثمره

خانم قند فروش

مشاور خانواده وزیر كشور

زن برادر هاشمی ثمره

عبدالحمید هاشمی ثمره

معاون وزیر صنایع

برادر هاشمی ثمره

 نگین پوردلیر

قبلی

برگشت

بعدی