ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Januar 2009 Nr. 16160

آقای خامنهای!

این گوی و این میدان. بروید شهید شوید!

 

سیدعلی خامنهای در پیام خود گفته است:

"همه‌ی مجاهدان فلسطین و همه‌ی مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بی‌دفاع غزه‌اند و هر کس در این دفاع‌ مشروع و مقدس کشته شود شهید است و امید آن خواهد داشت که در صف شهدای بدر و اُحد در محضر رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ محشور شود."

آقای خامنهای! راهِ شهادت به روی شما باز است! از شما انتظار میرود که در دفاع مشروع و مقدس درغزه شرکت کنید، شهید شوید، تا درصف شهدای بدر و اُحد در محضر رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ محشور شوید! چه جائی بهتر از آنجا؟!

آقای خامنهای! لطفا از کاخِ امن و جای گرم خود بیرون بیائید! همان تفنگی را که در نماز جمعه بدست میگیرید بردارید و به غزه بروید و بجنگید تا شهید شوید! چرا معطل هستید؟!

شما مسلمان و نماینده الله برروی زمین هستید. چه کسی از شما برای شهید شدن شایستهتر است؟!

چه کسی شایستهتر از شما برای محشورشدن در محضر رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ است؟!

مثل امام حسینتان به صحنهی جنگ بروید و شهید شوید! ما منتظر حرکت شما هستیم! شما خود باید نخستین فردی باشید که به فتواهای خود عمل میکند.

به گفتهی خودتان: همه‌ی مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بی‌دفاع غزه‌اند. مگر شما مؤمن نیستید! شال فلسطینی هم که دارید.

کسی هم جلوی شما را نگرفته است.

مدعیان بزرگ جهاد در تهران مانند رفسنجانی، احمدینژاد، خاتمی و سرکردگان رژیمتان را هم با خود ببرید تا مردم باور کنند که واقعا به حرفهائی که میزنید ایمان دارید و قصدتان به کشتن دادن جوانان ایران نیست.

شورای نگهبان، کابینهی احمدینژاد و نمایندگان مجلستان را هم ببرید. در جنگ ایران و عراق، راحت در منزلهاتان نشسته و دید و میلیون ایرانی را به کشتن دادید. اینبار نوبت عمل خودِ شماهاست. راه باز است. باور کنید!

اگر برای پرواز به غزه مشکل مالی دارید(!)، من حاضرم برای شخص شما بلیط هواپیما رزرو کنم. مطمئن باشید اسرائیل از ورود شما به غزه جلوگیری نخواهد کرد! ما ایرانیان از شما انتظار داریم به جای این که شیر در خانه (ایران) باشید، و روباه در بیرون (صحنهی جنگ) شیر میدان واقعی نبرد باشید! شاید پس از رفتن شما به صحنهی نبرد، بعضی از مقلدان شما نیز باور کنند که نمایشهاشان در تهران فقط یک بازی و سرگرمی درجائی امن نیست، یک حرکت جدی است.

شاید آنها پس از شهید شدن شما و محشور شدنتان با رسول الله از خیابانهای امن تهران به سوی غزه حرکت کنند.

آقای خامنهای! این گوی و این میدان

 

میرزاآقاعسگری(مانی)

قبلی

برگشت

بعدی