ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

 1 .  بختيار: اسطوره و واقعيت و سوزاندن فرصتی تاريخی (قسمت اول(                                       محمود دلخواسته                                                          3

2 .   گزارشی از مرگ مشکوک زندانيان در زندان های ايران                                                    کميته گزارشگران حقوق بشر                                         7

3 . جنگ خانمانسوز حکومت اسرائیل علیه مردم فلسطین قطع باید گردد؟!                                      بهرام رحمانی                                                             9

4 . من یک معلم می مانم  و تو یک زندانبان                                                                          فرزاد کمانگر                                                             13

5 . بحران سرمایه داری در سال گذشته و تاثیر آن بر زندگی مردم!                                              بهرام رحمانی                                                            14

6 . صهیونیسم می کوبد، جمهوری اسلامی می زند...                                                                لاله حسین پور                                                           17

7 . مجمع تشخيص مصلحت ايران تقديم مي‌كند                                                                         تنظیم: مهناز خزائی                                                     18

8 . نخستين استاد فيزيك زن ايران در آسايشگاه سالمندان                                                            ماه منیر اصانلو                                                          19

9 . باز هم برای تبلیغ، انسانیت، فراموش شد                                                                           اکرم سلیمانی                                                              19

10. آقای خامنهای! برای شهادت و محشور شدن لطفاً اول شما بفرمائید به غزه، بعداً ...                    میرزاآقاعسگری(مانی)                                                   20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour

اکرم سلیمانی                        Akram Solimani  
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد:مژگان کرد قره چلو

پشت جلد: میرزاآقاعسگری(مانی)

قبلی

ببرگشت

بعدی