ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

خلقي غير سايكوتيك ،كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين .

فتحي ،منصور. (1386)،عوامل خانوادگي مؤثر بر فرار دختران از خانه، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،شماره 27.

قماشچي،فردوس.( 1383)، بررسي كودك أزاري و پيامدهاي منفي ان بر روند رشد رواني اجتماعي كودكان أزار ديده، كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين .

كارگري. بهروز (1378). مروري تحليلي بر گزارش‌ آماري واحدهاي پذيرش و پيگيري معتادان خود معرف كشور.

كارلسون. كارن، جي (1379). بهداشت رواني زنان. خديجه ابوالمعالي (و ديگران). تهران: ساوالان، چاپ اول

كاوه ، منيژه.(1381)،بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزندپروري و كنترل دختران فراري و عادي 12 تا 18 سال درشهر تهران بزرگ، پایان نامه كارشناسي ارشدكودكان استثنايي،دانشگاه علامه طباطبائي

كامراني فكور، شهربانو.(1385)، شيوع خشونت‌هاي خانوادگي تجربه شده در كودكان فراري و غير فراري، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،شماره 21.

کیویستو،پیتر(1383).اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی،ترجمه منوچهر صبوری،تهران:نشر نی .

گيلدر. مايكل (1376). درسنامه روانپزشكي آكسفورد (2 جلد). نصرت اله پورافكاري. تبريز: نشر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي، چاپ اول.

محمدخاني، شهرام. (1386)،عوامل رواني ـ اجتماعي مؤثر در فرار دختران از خانه،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،شماره 25 .

محسني تبريزي،عليرضا؛جزايري،عليرضا؛اردلان،علي؛هلاكوي نائيني،كورش.( 1381)، ارتباط جنسي براي بقا :پيامد فرار دختران از منزل،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،شماره  5 .

محمودی،وحید؛صمیمی فر،سیدقاسم.(1384).فقر قابلیتی. فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ، سال4، شماره  17 .

مدني سعيد ، رزاقي عمران محمد (1377). بررسي تغييرات الگوي مصرف مواد معتادان كشور. مقدسي ، مريم.( 1379 ) بررسي علل فرار دختران نوجوان از خانه كارشناسي ،پایان نامه مددكاري اجتماعي علوم بهزيستي و توانبخشي.

ميرزماني بافقي ،سيدمحمود.( 1383)، ويژگي هاي زمينه اي و خانوادگي دختران فراري در شهر تهران، كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين .

 

ملایان در این 30 سال چه گفتند چه كردند...

نگین پوردلیر

1.         گفتند استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي؛ اما به جاي استقلال با ندانم‌كاري‌هايشان جزو عقب‌مانده ترين كشورهاي دنيا شديم و سرنوشت اين مملكت را به دست يك مشت تروريست‌ عراقي و لبناني و فلسطيني سپرده‌اند. به جاي آزادي سي سال است كه با چماق سپاه و بسيج بر سر مردم مي‌كوبند و نفس هر كس را كه از آزادي بگويد مي‌گيرند. جمهوري هم كه گيرمان نيامد هيچ ديكتاتوري شان از استبداد شاه هم صدها پله بالاتر رفت. از بس كه بد كردند مسلماني هم دارد از ياد مردم مي‌رود.

2.         گفتند پول نفت مال مردم است و نبايد حيف و ميل نشود اما منظورشان اين بود كه هر كس به زورش حالا نوبت ماست. اول پر كردن جيب اهل خانه و فاميل و وابستگان و بعد نوبت مي‌رسد به اقوام سببي و دورتر يعني تروريست‌هاي اسلامي.

3.         گفتند امنيت ملي را تمام و كمال تأمين مي‌كنيم. شبانه ده‌ها نفر از روشنفكران مملكت را در خانه‌هايشان كشتند و يا سر به نيست كردند. خيلي‌ها مثل فروهر را از بين بردند كه اسمشان را هم كسي نمي‌داند.

4.         گفتند ما دلسوز اين مردم مستضعف هستيم ولي فقط با يك نامه دستور قتل هزاران جوان اين مملكت را در سال 67 صادر كردند و آنها را به خاك و خون كشاندند و حتي نگذاشتند كسي بفهمد كجا دفنشان كردند.

5.         گفتند همه بدبختي ما زير سر امريكاست همه بگوييد مرگ بر آمريكا ولي در همه اين سال ها مردم را سر كار گذاشتند و با آمريكا رابطه مخفيانه برقرار كردند. آقايان براي من و شما شعار آمريكا شيطان بزرگ است سر دادند و آقازاده‌هايشان را فرستادند به آمريكا و اروپا كه با پول مردم و به نام خودشان در آنجا سرمايه گذاري مي‌كنند.

6.         گفتند روحانيت حافظ اسلام است و روحانيون مورد تأييد امام زمان هستند ولي در كسوت روحانيت از حساب اسلام خرج كردند و بيشتر از همه دروغ گفتند و جنايت كردند. پشت قداست دروغين روحانيت، گمراه‌كننده‌ترين انديشه‌ها را تبليغ كردند و با ظلم و تجاوز به حقوق مردم سياه‌ترين روزهاي تاريخ ايران را ساختند.

7.         گفتند در غيبت امام زمان ولي فقيه تنها كسي است كه حق حكومت دارد ولي در واقع ولايت فقيه همان واژه "ديكتاتوري مطلق است" به زبان عربي و با يك كلاه شرعي از نوع شيعي. كسي هست كه بتواند بين روش مملكت‌داري اينها و روش استالين تفاوتي پيدا كند؟

8.         گفتند شعائر اسلامي بايد زنده شود و منظورشان اين بود كه با روضه خواني در ايام محرم مردم را هيپنوتيزم كنند تا بتوانند مثل گوسفند آنها را بدوشند و بعد كه خوب دوشيدند ذبح كنند.

9.         گفتند اسلام را زنده مي‌كنيم ولي قصدشان اين بود كه به اسم دين مثل سرطان در همه جا ريشه بزنند و با مخفي كردن خود پشت نقاب دين، ايران را غارت كنند و همه چيز مردم را از آنها بگيرند.

10.       گفتند كار ما حفظ اسلام است اما با اين همه ظلم‌ و فسادي كه در اين سي سال به اسم دين انجام دادند مردم را از هر چه دين و دينداري است بيزار كردند.

11.       گفتند اقتصاد بايد اسلامي شود و منظورشان اين بود كه پول‌هاي مملكت را به جيب خودشان و آقازاده‌هايشان روانه كنند. حالا مردم مانده‌اند با يك دنيا بي‌عدالتي هاي اجتماعي و مشكلات ناشي از تحريم افتصادي.

12.       گفتند فرهنگ ايران بايد اسلامي باشد و بعد با زور و فشار فرهنگ ارتجاعي و عقب‌مانده عرب را بر فرهنگ غني و دوهزارو پانصد ساله ايران تحميل كردند و رسوم باستاني را به قهقرا كشاندند.

13.       گفتند ما حافظ جان و مال و ناموس شما هستيم ولي منظور شان حفاظت از قدرت خودشان بود. پيشرفته ترين لوازم و امكانات را براي شكستن حريم‌هاي خصوصي مردم از طريق شنود مكالمات خصوصي و فيلم برداري مخفيانه از زندگي مردم به كار مي‌گيرند تا مبادا كسي بدون اطلاع آنها نفس بكشد

14.       گفتند اسلام با شايسته سالاري موافق است و منظورشان اين بود كه مملكت و مناصب حكومتي را بين دوستان و خويشان و وابستگان خود تقسيم كنند.

15.       گفتند شاه فاسد بود و ما حكومت اسلامي برقرار مي‌كنيم تا ريشه فساد كنده شود و چند سالي نگذشت كه بوي گند فسق و فجورشان در همه جا پيچيد.

16.       گفتند ما با تهاجم فرهنگي مبارزه مي‌كنيم. تبر برداشتند. با بستن روزنامه ها و توقيف كتاب ها و تهمت هاي دروغ به فرهنگ دوستان و كشتن نويسندگان ريشه فرهنگ ايران را از بيخ و بن در آوردند.

17.       گفتند ما با تروريسم مخالفيم. ولي ايران را به عنوان يك پايگاه آتش افروزي در اختيار تروريست‌هاي اسلامي گذاشتند و با اين كار براي هميشه عنوان تروريست را بر پيشاني ايرانيان حك كردند.

18.       گفتند ما مشكلات جوانان را حل مي‌كنيم. براي حل مشكل، اكثر آنها را در جبهه هاي جنگ به كشتن دادند و بقيه هم كه ماندند از فشار ناشي از بيكاري و بي‌هويتي به سمت مواد مخدر كشيده شدند و يا اينكه افسرده شدند.

 

قبلی

برگشت

بعدی