ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 1 . فراردختران از خانه: جبر يا اختيار - بخش 2                                                               پژوهشگر : پروانه زاهدی فر                              3

2 . ملایان در این 30 سال چه گفتند چه كردند...                                                                نگین پوردلیر                                                   7

3 . موشوی، ابطال انتخابات یا تشکیل شورای حکمیت مستقل                                                                                                                   11

4 . مناظره احمدی نژاد با کروبی و دروغ‌های جالب                                                            تنظیم: نگین پوردلیر                                          12

5 . سقوط جمهوری اسلامی به قعر پرتگاه عدم مشروعیت                                                    امیرافشین حیدری                                              13

6 . معرفی آمرانِ هالوکاست! هالوکاست چیست؟                                                                 شهریار ایازی                                                  15

7 . ایران من، فریاد من                                                                                                 طناز نغزی                                                      20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: میترا ورسای

 پشت جلد: طناز نغزی

برگشت