ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

نیست.

47.       گفتند جوانان باید فکرشان سالم باشد و کشور را بسازند. به نام اسلام آنقدر عرصه را بر جوانان تنگ کردند که یا به افسردگی و انفعال کشیده شدند، یا معتاد به انواع و اقسام مواد مخدر و یا مشغول به سرگرمی های مبتذل و ارتباطات نامتعادل با جنس مخالف که اصلاً یادشان رفت آینده ای هم دارند.

48.       گفتند کشاورزی را باید احیا کرد و روستائیان را به روستا برگرداند. نه تنها حمایتی از کشاورزان نکردند بلکه زمین خواران را آزاد گذاشتند تا زمین خواری شان را بکنند و دست واسطه ها را بازگذاشتند تا همه منافع کشاورز زحمتکس را به جیب بزنند. روستائیان فقیرتر و بي چيز تر از گذشته شدند و به شهرها هجوم آوردند. شهرهای بزرگ با هزاران مسئله و مشکل به مرز انفجار رسیدند و روستاها از سكنه خالي شد.

49.       گفتند منابع ملی و معادن کشور به تاراج رفته و باید به ملت برگردد. اما منابعی را که ده ها سال پس از این می توانست درآمدساز کشور باشد به تاراج بردند و با انواع دروغ و فریب به حساب های شخصی خود و آقازاده ها و منسوبین در خارج از کشور ریختند، آنقدر که میزان آن با همه غارت های تاریخی این مملکت طی هزار سال گذشته برابری می کند.

50.       گفتند دین مردم بر باد رفته، مردم اسلام را می خواهند. آنچنان جسد متعنفی از اسلام به نمایش گذاشتند که مسلمانان واقعی به کنج خانه هایشان خزیدند و فرزندان خلف معاویه و خوارج نقاب اسلام به چهره زدند تا به اسم دین داری ، دین گریزی را رواج دهند و حکومت رعب و خشونت را حاکم کنند.

51.       گفتند دیکتاتوری باید برافتد، مردم آزادی بیان و دموکراسی می خواهند. ضد قانوني با نام قانون مطبوعات درست کردند تا به هر بهانه ای که خواستند، هر صدای آزاد و حق طلبی را در گلو خفه کنند و رسانه های فرمایشی خود را در آب و رنگ های مختلف به اسم آزادی بیان به خورد مردم بدهند.

52.       از آزادی احزاب و آزادی بیان حرف زدند اما آزادی شنیدن را هم گرفتند.. اخبار رسانه های داخلی گزینشی شد، ماهواره ها از خانه مردم جمع شد. می گویند نه ببینید و نه نشنوید و نه حرف بزنید.

53.       گفتند فرهنگ غرب مروج بی دینی و دنیاطلبی است، بعد به اسم آخرت طلبی روزگار مردم را سیاه کردند. دنیا را برای خودشان نگه داشتند و آسایش و آرامش خلق را به آخرت حواله کردند.

54.       گفتند جوانان با تهاجم فرهنگی مقابله می کنیم. اما با فشار و زور و تحمیل و ارعاب و تهدید، ملت را از فرهنگ چندهزارساله ایرانی دور ساختند، فرهنگ دینی اش را به لجن کشیدند و مبتذل ترین بخش فرهنگ بیگانه را اشاعه دادند.

55.       گفتند جوانان باید به فرهنگ اسلامی خو بگیرند. شعائر اسلامي يعني عزاداري دروغين و رياكارانه و نمايشي توأم با ریخت و پاش ها و شکمبارگی های جنون آميز در ماه رمضان و محرم به اسم امام علي و امام حسين.

56.       گفتند اسلام به زن ارزش و بهای انسانی داده و ما مثل غربی ها زنان را وسیله عیش و عشرت نمی دانیم. اما بیدادگاه هایشان بارزترین و برحق ترین حقوق مدنی زنان را نادیده می گیرند و قاضیانشان از دادن هر گونه رأی منصفانه به نفع زنان گریزانند. با ریا و دغلکاری به نفع زنان قانون تصویب می کنند و گوش فلک را با تبلیغاتشان کر می کنند ولی پای میز بی عدالتی دادگاه هایشان هیچ قانونی به نفع زنان اجرا نمی شود.

57.       گفتند می خواهیم انقلاب مان را به همه دنیا صادر کنیم. اما چهره ای که از اسلام به دنیا نشان دادند آنچنان خشن و ظالم و بی رحم و ضد حقوق بشر و تروریست پرور است که مردم دنیا حتی از دیدن خواب انقلابی که اسلامی باشد به وحشت می افتند.

58.       گفتند پول نفت را به مردم می دهیم. در این سی سال نه تنها پول نفت را به کسی ندادند بلکه کشور را از نظر اقتصادی و مردم را از نظر رفاهی به سیصد سال قبل بازگرداندند.

59.       گفتند دین از سیاست جدا نیست. هم دین را از مردم گرفتند و هم سیاست را. سیاست کثیف و وپلید خود را پشت اسلام مخفی کردند و اسلام را وسیله ای برای توجیه امیال و آروزهای پست قدرت طلبانه و سیاسی خود ساختند.

60.       گفتند ما با تمدن مخالف نیستیم با غرب زدگی مخالفیم. به جای غرب زدگی عرب زدگی را آوردند و به جای تمدن، تیر توحش و بربریت خود را به قلب این مردم نشانه گرفتند.

61.       گفتند آمريكا و هم پيمانانش دشمن واقعي ملت ما هستند. اين حرف‌ها را بهانه اي كردند تا هر كس كه سر مخالفت با آنها برداشت به او انگ آمريكايي بودن و دشمني با نظام بزنند و به اين بهانه سر به نيستش كنند.

62.       گفتند استعداد ايراني ها در هيچ جاي دنيا نظير ندارد. به هر كس كه نبوغي از خود نشان داد و خواست براي پيشرفت ايران كاري بكند آنقدر بي‌اعتنايي كردند و آنقدر سر راهش سنگ‌اندازي كردند كه ايران ركورد فرار مغزها را در دنيا به دست گرفت.

63.       گفتند انقلاب ايران مستضعفين را از دست مستكبرين نجات داد. خودشان را كه مستضعف مي‌دانستند به همه چيز رساندند و بقيه مردم هم كه صدايشان به جايي نمي‌رسید به قشر مستضف تبديل كردند.

64.       گفتند انقلاب مديون زحمتكشان است. همه منابع ملي و ثروت‌هاي اين مملكت را چپاول کردند و از قشر زحمتكش بیگاری گرفتند و جيره‌اي بخور و نمير به آنها دادند. كمر اين قشر را طوري شكستند كه دیگر نتوانند در برابر آنان قد علم كنند.

65.       گفتند نفت را بايد براي آينده ايران ذخيره كنيم. غير از نفت هر منبع زير زميني ديگري هم كه وجود دااشت غارت كردند و درآمدش را به حساب خودشان و آقازاده‌هایشان و تروريست‌هاي اسلامي عراق و لبنان و فلسطين ذخيره كردند.

66.       گفتند خانه‌هاي فساد را ريشه‌كن مي‌كنيم. خانه های فساد را با نام جدید بنگاه‌هاي ازدواج موقت به راه انداختند تا كلاه شرعي هوسراني‌هاي خودشان شود.

67.       گفتند ايران از هيچ نظر نبايد به كشورهاي ديگر وابسته باشد. ايران را آنقدر وابسته كردند كه اگر غرب ايران را تحريم كند كشور به شكل كامل فلج خواهد شد.

68.       گفتند با فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر جامعه سالم مي‌شود. با برخوردهاي وحشيانه و ضد انساني شان مردم بيشتر و بيشتر به سمت منكر ها گرايش پيدا كردند.

69.       گفتند ما از همه دولت هاي ديگر بيشتر به حقوق بشر احترام مي گذاريم. همه حقوق مردم اعم از حق شغلي، حق تحصيلي، حق شهروندي، حق آزادي بيان و حتي حق راه رفتن در خيابان را هم از مردم سلب كردند.

70.       گفتند ما مي‌خواهيم آزادي بيان و عقيده را به مردم برگردانيم. وزارت اطلاعات آنچنان دگرانديشان و هر كسي را كه موافق آنها فكر نمي‌كند قلع و قمع كرد كه روي تمام سازمان هاي اطلاعاتي دنيا را سفيد كرد.

71.       گفتند فرهنگ نظام ايران فرهنگ شايسته سالاري است. علاوه بر اينكه مدرك گرايي را بيشتر از قبل رواج دادند، براي اينكه حكومت را بين خودشان قسمت كنند براي همه مديران بي سوادشان مدارك جعلي درست كردند.

72.       گفتند حكومت ما حكومت عدل علي است. قوه قضايي بي در و پيكر و ظالمي درست كردند كه مهمترین کارش قانونی نشان دادن و توجیه جور و جنایت های سران نظام است.

73.       گفتند اسلام ذاتش مردم سالاري است. سي سال است كه همه مردم مخالف آنها هستند ولي به ضرب ترس و ارعاب و شكنجه حكومت مي‌كنند و گوششان هم به حرف مردم و هيچ مدافع حقوق بشر در جهان بدهكار نيست.

 

قبلی

برگشت

بعدی