ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

مناظره احمدی نژاد با کروبی و دروغ‌های جالب

تنظیم: نگین پوردلیر

مناظره با کروبی دروغ‌های جالبی گفت که کروبی به دلیل بی اطلاعایی از آمار و اقتصاد مثل یک بچه گول خورد و ساکت ماند. سه مثال می‌زنم. وقتی احمدی‌نژاد نرخ‌های تورم ایران را با کشورهای دیگر مقایسه میکرد نمودارهای زیر را نشان داد:

اول نمودار متوسط نرخ تورم دوره‌ی او با دوره‌های پیشین. مقایسه متوسط  نرخ تورم دوره‌های مختلف دولت‌ها در مناظره احمدی‌نژاد

او چنین گفت: دولت من نرخ تورم پایینتری نسبت به همه دوره‌های پیشین داشته چون اگه چهارساله ریاست جمهوری من را با چهار ساله اول دولت‌های پیشین (خاتمی، رفسنجانی و موسوی) مقایسه کنی کمتر است.

مقایسه متوسط نرخ تورم دارههای مختلف دولتها در مناظره احمدی‌نژاد

دروغ اول: دروغ جالبی است که با یک کلک گفتاری انجام شده. پایین ترین نرخ تورم در همه این سالها مربوط به چهارساله دوم خاتمی است اما احمدینژاد با ترفند ذکر  چهارساله اول خودش را بهتر از بقیه نشان داد. یعنی خودش را فقط با چهار سال اول بقیه مقایسه کرد! در حالی که از نظر عددی تورم دوره او با تورم دوره رفسنجای قابل مقایسه است.

دروغ دوم : من به آمارهای بانک مرکزی رجوع کردم. فریب اصلی این است که در مورد تورم فعلی سکوت میکند. اولا ایشان در مناظره تورم فعلی را زیر 15 میخواند در حالی که طبق آمار سایت بانک مرکزی این تورم 15.5 درصد است (فروردین). بعد می‌گوید تورم در حال کم شدن است اما طبق پیشبینی که بر اساس دادههای بانک مرکز انجام دادم(*)، تورم تا پایان دوره ریاست جمهوریاش (تا آخر 88) بیش از چهار ساله اول رفسنجانی نیز می‌شود. به شکل نگاه کنید!

نرخ تورم دوره‌های مختلف دولت بر اساس آمار بانک مرکزی  

نرخ تورم دوره‌های مختلف دولت بر اساس آمار بانک مرکزی

نمودار دوم متوسط نرخ تورم در قاره‌های مختلف

رییس جمهور ایران نموداری نشان می‌دهد که نرخ تورم در همه دنیا در حال افزایش است. به بازه زمانی این آمارها که با رنگ قرمز مشخص کردم توجه کنید.

نرخ تورم قاره‌های مختلف در بازه زمانی 2006 تا 2008 توسط احمدی‌نژاد ارائه می‌شود. یعنی سال 1385 تا 1387

نرخ تورم قارههای مختلف در بازه زمانی 2006 تا 2008 توسط احمدی‌نژاد ارائه میشود

دروغ سوم : بعد از نشان دادن این با کمال زیرکی می‌گوید که طبق آمارها نرخ تورم در ایران در حال کاهش است و با این مدیریت ما زیر 10 درصد نیز می‌آید. در حالی که تمام دنیا در حال افزایش است!

بگذاریم دوباره به آمارهای بانک مرکزی رجوع کنیم. در همان دورهای که رییس جمهور نرخ تورم قاره‌ها را نشان داده نرخ تورم ایران را ببینید که چطور مثل یک موشک به هوا رفته است!

 تورم سالیانه در دوره احمدی‌نژاد (بازه زمانی 1384-تا 1388) بر اساس دادههای بانک مرکزی دولت خودش

تورم سالیانه در دوره احمدی‌نژاد (بازه زمانی 1384-تا 1388) بر اساس دادههای بانک مرکزی دولت خودش

مقایسه این‌دو نیز خالی از لطف نیست. خوب که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در همین مدت متوسط نرخ تورم در ایران 2 برابر افریقا و 4 برابر جنوب شرق آسیاست!

 پس تورم در ایران در همان دوره کم نشده. اما شاید منظور رییس جمهور کاهش نرخ تورم در سه ماه اخیر باشد. باشد باشد. بیایید منصف باشیم و نرخ تورم ایران را با امریکا در چند ماه اخیر مقایسه کنیم. امریکایی که به قول ایشان در حال فروپاشی است و سخت‌ترین بحران اقتصادی‌اش را تحمل می‌کند.

 مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا از فروردین 1387 تا فروردین 1388 March 08-March-09

مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا از فروردین 1387 تا فروردین 1388  March 08-March-09

جالب است! بر خلاف ادعای رییس جمهور ایران، نرخ تورم در امریکا نیز در همین دوره کم شده است! همانند ایران! می‌بینید احمدی نژاد با مقایسه دو دوره زمانی متفاوت مخاطب را گمراه کرد و کروبی اصلا نفهمید! او  با این زیرکی سعی کرد نشان دهد که وضع اقتصاد ایران بر خلاف همه دنیا در حال بهبود است در حالی که حقیقت برعکس این است! منابع:

1- نرخ تورم در بانک مرکزی ایران

2- نرخ تورم در امریکا

 (*) برای پیشبینی نرخ تورم در کل سال از یک روش بسیار ابتدایی پیش‌بینی استفاده کردم که قطعا بی خطا نیست اما کاملا معقول است: تفاوت نرخ تورم فرودین ماه 5 سال مختلف را با متوسط‌های آن سال‌ها حساب کردم و از آن مقادیر متوسط گرفتم. این مقدار نشان می‌دهد که به طور متوسط تورم سالیانه با تورم ماه فروردین چقدر متفاوت است. با در نظر گرفتن این تفاوت پیش بینی‌ای از تورم سال 1388 برا ساس تورم 5 سال اخیر ارائه کرد. این پیش‌بینی با ادامه رود کنونی به واقعیت نزدیک خواهد بود مگر اینکه رییس جمهور قصد داشته باشد انقلاب اقتصادی‌ای بکند!

 

 

قبلی

برگشت

بعدی