ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات  

1 . درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه 3                                                              منوچهر صالحی                                                     3

2 . در تقدير از کاری ارزنده برای دکتر غلامحسين صديقی،                                  حميد اکبری                                                            6

3 . نمایش پرهای ریخته ی ولایت                                                                    روزنامه نگار معترض (جان شیفته)                            7

4 . فاجعه نفت در خليج مکزيک                                                                       ح-ک                                                                   9

5 . محاکمه کانادائی ایرانی تبار به دلیل  فروش تجهیزات اتمی به ایران                       نوید زمانی                                                           11

6 . شکست مدل ایرانی                                                                                   همن سیدی                                                           12

7 . سه محمود برخاک ما تاختند و به تخریب این ملک پرداختند                                  طناز نعزی                                                         13

8 . کلاهی که پشم نداشت                                                                                  ابراهيم نبوي                                                       14

9 . گناه بهائی بودن در حکومت اسلامی!                                                               علی کشتگر                                                        15

10. فهرستِ پول های سپرده ی ِ پاره ای از سرکردگان ج. اسلامی در بانگ های جهان     ن. سادات                                                           17

11. 8 کابوس زنان مطلقه و بیوه در کشور                                                          میترا ورسائی                                                          18

12. قوانین زندگی                                                                                        میترا ورسائی                                                            20

 

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

میترا ورسای         Mitra Varsaie
ن. سادات                N. Sadat
 طناز نعزی           Tannaz Noezi
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: طناز نعزی

پشت جلد: میترا ورسائی

قبلی

ببرگشت

بعدی