ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه 3                                                              منوچهر صالحی                                                     3

2 . در تقدير از کاری ارزنده برای دکتر غلامحسين صديقی،                                  حميد اکبری                                                            6

3 . نمایش پرهای ریخته ی ولایت                                                                    روزنامه نگار معترض (جان شیفته)                            7

4 . فاجعه نفت در خليج مکزيک                                                                       ح-ک                                                                   9

5 . محاکمه کانادائی ایرانی تبار به دلیل  فروش تجهیزات اتمی به ایران                       نوید زمانی                                                           11

6 . شکست مدل ایرانی                                                                                   همن سیدی                                                           12

7 . سه محمود برخاک ما تاختند و به تخریب این ملک پرداختند                                  طناز نعزی                                                         13

8 . کلاهی که پشم نداشت                                                                                  ابراهيم نبوي                                                       14

9 . گناه بهائی بودن در حکومت اسلامی!                                                               علی کشتگر                                                        15

10. فهرستِ پول های سپرده ی ِ پاره ای از سرکردگان ج. اسلامی در بانگ های جهان     ن. سادات                                                           17

11. 8 کابوس زنان مطلقه و بیوه در کشور                                                          میترا ورسائی                                                          18

12. قوانین زندگی                                                                                        میترا ورسائی                                                            20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: طناز نعزی 

 پشت جلد: میترا ورسائی

برگشت