ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات

 1 . درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه 4                                              منوچهر صالحی                                          3

2 . پلیس در نقاط مختلف دنیا                                                       ن. سادات                                                       7

3 . تاملی بر جنبش دانشجویی                                                        رضا محمدی                                                  8

4 . نگاهی به قانون قصاص از روزنه اخلاق                                    مژگان ثروتی                                                15

5 . راستي چرا چنين است؟                                                           میترا ورسائی                                               16

6 . ايران آزادترین کشور دنيا است                                                 میترا ورسائی                                               20

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

میترا ورسای         Mitra Varsaie
ن. سادات                N. Sadat
 طناز نعزی           Tannaz Noezi
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: طناز نعزی

پشت جلد: میترا ورسائی

قبلی

ببرگشت

بعدی