ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

1 اردیبهشت 1288

  معلم آزادیخواه آمریکایی به نام هووارد باسکرویل که دوش به دوش مردم تبریز و آزادیخواهان این شهر با قوای استبداد می جنگید به دست سربازان روسی مدافع سلطان مستبد، کشته می شود. وی معلم فلسفه و علوم طبیعی بود.

22 تا 24 تیرماه 1288:   ورود ظفرمند نیروهای مشروطه خواه به پایتخت و فتح تهران توسط مجاهدین انقلابی از گیلان، و ایل بختیاری از اصفهان. روز بعد یعنی در 25 تیر ماه سلطان مستبد به سفارت روسیه در زرگنده پناهنده می شود.

شهریور ماه 1288 :   نشریه سوسیال دموکرات ایران نو منتشر می شود. جزب دموکرات در تهران و شهرستانها شروع به فعالیت می کند.

30 مهر ماه 1288

  گزارش ایرا ن نو در مورد فرار زن جوان برده ای از منزل اربابش. اعتراض ایران نو به ادامه سنت برده داری در برخی نقاط ایران. کمک جمعی زنان در تهران به برده فراری و خرید او از اربابش.

24 آبان ماه 1288

مجلس دوم افتتاح می شود.

پائیز 1288

  سلسله گزارش ها و مقالات روزنامه ایران نو در مورد تلاش ها و مبارزات برابری طلبانه جنبش زنان در کشورهای متعددی همچون روسیه، انگلستان، ژاپن، چین، و هند.

دی ماه 1288

  مقالات "خانم دانشمند" در دفاع از حقوق زنان به قلم طایره در نشریه ایران نو منتشر می شود.

اسفند 1288

  گزارش های ایران نو در مورد تداوم کمک های نقدی و جنسی زنان برای تشکیل بانک ملی.

19 اسفند 1288

  همایش بزرگ زنان در مدرسه خواتین بر گزار می شود. روزنامه ایران نو ضمن درج این خبر، می نویسد که در این گردهمایی اعلام می شود که:اگر رأی مجلس مقدس به استقراض از داخله تعلق گرفته باشد زودتر آن را منتشر نماید که ما زنها هم هر کدام به اندازه وسع خود قبول نموده وجه آن را بپردازیم.

فروردین ماه 1289

  گزارش مهم و امیدبخش روزنامه تایمز لندن که تا این تاریخ بیش از 50 مدرسه دخترانه در تهران تشکیل شده بود.

سال 1289

  تشکیل انجمن مخدرات وطن که در آن، زنان بسیاری از خانواده های مشروطه خواه و زنان برجسته و مبارز، همچون صدیقه دولت آبادی، شرکت داشتند.

سال 1289

  آغاز بکار ائتلاف 12 انجمن زنانه در تهران و تشکیل انجمن مرکزی زنان به منظور ایجاد شبکه ارتباطی بین انجمن های زنان در تهران و شهرستانها.

16 اردیبهشت 1290

  در اصفهان عده کثیری از زنان مبارز اصفهانی با دست خالی به زندان نظمیه این شهر حمله می کنند و زندانیان سیاسی را از زندان نظامیان سلطان مستبد، آزاد می سازند. در این درگیری، چندین نفر از این زنان مبارز اصفهانی که از پیروان مکتب بابی ـ ازلی بودند به شدت زخمی می شوند.

17 اردیبهشت 1290

  در این روز ، ایران نو خبر می دهد که نیروی انتظامی سلطان مستبد، از تردد زنان به مرکز شهر و اطراف بهارستان جلوگیری می کند. زیرا که زنان آزادیخواه به مجرد کسب فرصت و دور دیدن چشم مأموران، تجمع اعتراضی برپا می کنند. نیروی انتظامی اعلام کرده با زنانی که از این دستور سر پیچی می نمایند به شدت برخورد و آنان را سیاست می کند.

22 اردیبهشت ماه 1290

مورگان شوستر مشاور مالی آمریکایی وارد تهران می شود.

خرداد ماه 1290

  انتشار نخستین نشریه مستقل کارگری به نام اتفاق کارگران در تهران. این نشریه پس از تشکیل نخستین اتحادیه کارگری در ایران که توسط کارگران چاپخانه به وجود می آید به عنوان ارگان این اتحادیه، برای مدت کوتاهی در پایتخت منتشر می شود.

      

19 مرداد ماه 1290

  سلطان مستبد معزول (محمدعلی میرزا) که از ترس محاکمه، به سفارت روسیه پناهنده شده بود با حمایت دولت روسیه سعی در برانداختن دولت مرکزی را می کند. دموکراتها با همراهی شوستر، سلطان مستبد را شکست می دهند. محمدعلی میرزا سرانجام ناگزیز می شود به کشور روسیه فرار کند.

مرداد ماه 1290

  وکیل الرعایا وکیل مجلس شورای ملی، مسئله حق رای زنان را در صحن علنی مجلس مطرح می کند.

آبان 1290

  یکی از زنانِ شعاع السلطنه (شعاع السلطنه برادر سلطان مستبد)، پنهانی نسخه ای از وصیت نامه شوهرش را در اختیار مورگان شوستر قرار می دهد و به این طریق نشان می دهد که دارایی شعاع السلطنه (که مجلس، دستور ضبط آنرا به نفع بیت المال داده بود) در گروی بانک روس نیست. شوستر با دستیابی به این مدرک غیرقابل انکار، اتهامات دولت روسیه را بر علیه ایران، رد می کند.

11 تا 13 آذر 1290

  تظاهرات عمومی بر علیه التیماتوم روسیه. تظاهرات باشکوه زنان تهران خصوصا انجمن مخدرات وطن در میدان بهارستان.

 

قبلی

برگشت

بعدی