ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . اقتصاد نفت در ديکتاتوری                                                                                   گفت‌وگوی سعيد قاسمی‌نژاد با جمشيد اسدی                            3

2 . از شهین با وفا تا شیرین علم هولی                                                                          نگین شیخ الاسلامی                                                         6

3 . دوباره چه خبر است ؟                                                                                         عبدالرضا حيدری                                                            7

4 . اوضاع در بلوچستان ملتهب است:                                                                            آذر جواد                                                                      8

5 . گام به گام با زنان در انقلاب مشروطیت                                                                     میترا ورسائی                                                              9

6 . قطعنامه سیاسی مصوبه کنگره  پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)                                                                                              12

7 . کودکانِ کار و خیابان(جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان)                                           مریم آرامش                                                                  14

8 . نامه به خامنه ای (ولی فقیه)                                                                                    آذر جواد                                                                     16

9 . بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران  به مناسبت اول ژوئن روز جهانی کودک                                                                                     17

10. تاریخ در باره ما چگونه قضاوت خواهد کرد                                                              ن. سادات                                                                     18

11. بهانه ای به نام ارتداد برای سرکوب توسط ولایت ...                                                    محمد وهابی                                                                  20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: طناز نعزی

 پشت جلد: محمد وهابی

برگشت