ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . وضعیت پژوهش و نیروی انسانی در صنعت نفت ایران                                ژاله وفا                                                                                               3

2 . صهیونیست ها، شیطان پرستان حاکم بر جهان                                            ن. سادات                                                                                              7

3 . "دانشگاه ها را با خاک یکسان می کنیم                                                     رضا رفیعی                                                                                           12

4 . آخرین دیدار با دریا دل سالار                                                                 مینا انتظاری                                                                                         17

5 . قتل مشکوک کاظم سامی و مرگ مشکوکتر قاتل او در سال ۶۷                       تنظیم: میترا ورسائی                                                                               18

6 .        این هم گوشه ای از آزادی بیان در دوران ولایت فقیه                              محمد وهابی                                                                                          20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: طناز نعزی

 پشت جلد: محمد وهابی

برگشت