ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . بحرین از گذشته تا کنون                                                                                               هوشنگ کردستانی                                                                                    3

2 . تفاوت فرهنگی و فجایع ناشی از آن                                                                                  حسین باقرزاده                                                                                         4

3 . پاسخ شاهد آکسفورد به وکیل مهدی هاشمی بهرمانی                                                           خودنویس                                                                                               6

4 . مرگ بر... و منافع ...                                                                                                   میترا کفایت حقیقی                                                                                    7

5 . جمهوری اسلامی در سیاست جزایی شکست خورده                                                              توسط مهتاب وحیدی راد                                                                             9

6 . بررسی وضعیت حقوقی جوامع فارس و غیر فارس                                                               واحید قاراباغلی                                                                                       10

7 . شهر من                                                                                                                    آرش صفائی                                                                                            11

8 . آذری غریب...!                                                                                                            صادق زیباکلام                                                                                       12

9 . زندگی مردم ایران از نگاه یک خبرنگار خارجی                                                                  امیر نیک                                                                                               17

10 . آخرین بهار زندان با رقص شکوفه ها                                                                             مینا انتظاری                                                                                            18

11 . این هم گوشه ای فقر و اعتیاد در شهر مشهد                                                                      فاطمه ایزدپناه                                                                                           20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: وحید جلالی

 پشت جلد: فاطمه ایزدپناه

 

برگشت