ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Juni 2004  Nr. 61

ازكوزه همان برون تراود كه دراوست !!؟؟ 

اخوند محمدي گلپايگاني رئيس دفتر خامنه اي که از ايلام ديدار مي کند در مسجد جامع اين شهر گفت " مقام معظم رهبري در گوشه و کنار جهان سربازان جان بر کفي دارند که گوش به فرمان ايشان هستند و حتي برخي از طرفداران ايشان در امريکا بسر مي برند." به گزارش راديو فردا , " اخيرا تشکيلاتي در ايران به صورت يک سازمان غير دولتي بوجود امده و بنا به گفته خبرگزاريهاي داخلي تا کنون 2000 نفر براي انجام عمليات انتحاري در سراسر جهان ثبت نام کرده اند. رهبران اين گروه اعلام کردند عمليات خود را فقط با فرمان ايت الله خامنه اي انجام خواهند داد. روشن نيست که ايا اظهارات اقاي گلپايگاني در باره حضور طرفداران ايت الله خامنه اي در امريکا به موضوع عمليات انتحاري توسط سازمان ياد شده مربوط است يا نه ?

اقاي گلپايگاني همچنين گفته است شناسائي نقشه و توطئه دشمنان اسلام از ويزه گيهاي مقام معظم رهبري است که البته به گفته وي الهام الهي نيز در اين امر دخيل مي باشد."

نقدي بر گفتارآقايان كروبي وموسوي تبريزي

منهم مثل مليونهاايراني علاقمند، به مسائل مملكتي فرمايشات گهربارآقاي آيت الله مشكيني را درنمازجمعه قم شنيدم، ومتاسفم كه چراآقايان كروبي وموسوي تبريزي جلوي اينگونه فرمايشات گهربار!!! كه ازدهان مبارك ايشان تراوش فرموده!! گرفتند!!  ونمي گذارند عده اي نادان !!! وگمراه !! چنين فرمايشات گهرباري!!؟؟ ، راكه ازدهان يك  دولتمرد بنام مملكت كه دربرگيرنده، يكي ازحساسترين پستهاي  مملكتي است: (دبيرشوراي نگهبان!!!؟؟) ابرازوايرادشود تابتواند، مورداستفاده، نخبگان !!دانشمندان ومتدينين ومخصوصا نسل جوان  قرارگيرد.وازاين رهگذر افرادي امثال من هشتاد ساله وآن دانشجوي 20 ساله دريابيم ، كه درعصر (تسخيرمريخ،) چقدرسعادتمنديم كه حضرت وليعصر(عج) اظهارتفضل فرموده اند و با تشريف فرمائي خودآنهم در حضور شخص جناب آقاي مشكيني!! زيرطوماراسامي وكلاي دوره هفتم ( تعيین شده ازقبل ازطرف، شوراي نگهبان!! ) را   صحه گذاري فرمايند !!  چقدرماايرانيان خوشبختيم كه چنين موهبتي نصيبمان گرديده و بازهم قدرناشناسيم !!!

 آنهم وكلائي كه  فقط با 12.5% آراء زورچپان،  ازملت ايران دريافت گرديدة.آقاي مشكيني من وشما دنياي پرهياهوئي پشت سرگذارده ايم،{ مثل مجلس ما{ چه ازنوع اصلاحيش وچه وليعصريش} مثل فرد مستمندي بود كه به پاي كاخ رفيع شاه يا امير وقت رفت وطلب حاجت نمود، امير يا شاه گفت مگرنمي بيني من دركنگره قصرم  وتوپائين قصر، چگونه ميتوانم، بتو كمك كنم، اگرپائين بودم بتو خلعتي برازنده !!  مرحمت !!  ميكردم.

ازقضاي روزگارمرد فقيررفت و در وقت ديگري براي دريوزگي به همان مكان آمد وخوشحال كه شاه يا امير درپائين قصرايستاده و باز طلب حاجت كرد، اميريا شاه!! گفت مگركوري  و نمي بيني كه من درپائين قصرم و خلعتي همراهم نيست ، چگونه ميتوانم بتو كمك كنم ! فقيرلبخند تلخي برلب آورد وگفت : اي خداوند!! هم بالايت را ديدم وهم پائينت را.

جناب مشكيني شمابه فرمايشات آقايان كروبي وموسوي تبريزي گوش ندهيد ما به اينگونه ارشادات شماسخت نيازمنديم، چون تنها چيزي كه ميتواند آن عده افراد بي اعتقاد!!!  رابه راه راست هدايت كند، همين گفتاردنيا پسند ،شخص شما است كه حداقل اگرچه  از ما پيرها گذشته ولي جوانان ما را كاملا به راه راست !!! هدايت خواهد كرد.انتظاري بيشترازاين ازشما وهممفكران شمانداريم ، مطمئن باشيد، ملت امروز ايران مردم 25 سال قبل نيستند. و باذره بين تفكرتمام حركات و رفتارشما آقايان محترم را مورد تجزيه وتحليل قرار ميدهند. انتظاري ازشما نيست چون مطالعاتتان تنها از روي تعصب استنتاج ميشود، و جزاين نيست كه:

ازكوزه همان برون تراود كه دراوست !!؟؟

   آرمین افرازی

 

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی