ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

اطلاعیه اعدام ها را متوقف کنید

انسهای آزاده ، نیروهای آزادی خواه ، ملل تحت ستم در ایران , نیروهای انقلابی ایران ،

بیش از دو دهه سیاستهای اشغالگرانه استبدادی جمهوری اسلامی  در احواز که در ادامه سیاستهای ضد انسانی سلاطین پهلوی  قرار دارد ، برای ملت ما چیزی جز فقر و فلاکت ، تشدید ظلم و ستم ، سیاستهای نژاد پرستانه و تبعض آمیز ، اعدامهای دستجمعی و پنهانی وتبعید صدها مبارز به زندانهای شهرهای دور افتاده ایران و همچنین وادار نمودن هزاران انسان به مهاجرت به خارج از احواز نداشت .

انسانهای آزاده ، جمهوری اسلامی با انجام این سیاستها خصوصا اعدامهای خیابانی سعی در خفه نمودن صدای آزادی خواهانه ملتی را دارد که دهها سال است برای آزادی و حق تعیین سرنوشت خود مبارزه میکند و در این راه تاکنون هزاران شهید جان خود را فدا نمودند.

نیروهای مبارز ملل تحت ستم، انسانهای آزاده ، سازمانهای مدافع حقوق بشر ، جمهوری اسلامی  در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و استبدادی وبه منظور تشدید اختناق و بعد از اعدام علنی آقای سعید سعیدی در شهر خفاجیه در تاریخ 23 جولای 2004 ، اقایان خالد حردانی  و فرهنگ منصوری را به اعدام محکوم کرده واقایان رسول حردانی و شهرام منصوری راهر کدام به 22 سال حبس وتبعید محکوم نموده است قابل ذکراست که نامبرده گان همراه با بسیاری از خانوادهای خود  همینک در زندان  رجایی  کرج موقوف می باشند و منتظر انجام حکم هستند .

ما ضمن محکوم  نمودن این جنایت جمهوری اسلامی از کلیه نیروهای آزادی خواه وسازمانهای بشر دوست می خواهیم که برای آزادی این انسانها تلاش نمایند.

 مشخصات کامل این افراد را می توان از تشکیلات خارج کشور جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز  در خواست کرد.

جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز

4/8/2004

www.alahwaz.com

www.alahwaz.org

ترجمه نامه فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی به مردم كانادا و ایران

رای حکومت ایران در پرونده قتل زهرا کاظمی:

 پول در ازای سکوت درباره حقیقت

آزادیخواهان

کوشندگان حقوق بشر

گردانندگان رسانه های عمومی

پس از یکسال وقت کشی و وعده و وعید،  هفته پیش "دادگاه" زهرا کاظمی  به روی صحنه رفت تا به دفن حقیقت قتل وی شکل "قانونی" دهد. این "دادگاه" که در آن هیچیک از  قواعد اساسی حقوقی پذیرفته شده جهانی جاری نشد تنها پس از دو روز تحت فشار افکار عمومی از روی صحنه برچيده و ختم آن اعلام شد.

ما ، فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، با توجه به تجربه های مشابه (پرونده قتلهای زنجیره ای ، سرکوب دانشجویان و...)،  همواره تکرار نموده ایم که "دادگاههای" برگزار شده  در رژیم جمهوري اسلامي نه تنها از رعایت حداقل موازین حقوقی به دور هستند بلکه قوه قضائيه در ایران خود بخشی از نهادهای سرکوب بشمار می آيد و  تشکيل "دادگاه های" آن بخشی از پروسه کتمان حقيقت و ابزاری است برای پوشاندن اعمال ضد حقوق بشری  کارگزاران این نهادها که تحت امر رهبری نظام به انجام وظیفه خود مشغولند.

 حال پس از گذشت یک هفته از شکست تبليغاتی دادگاه  نمایشی فوق ، میخواهند با تطمیع و رشوه  ، سکوت خانواده  زهرا کاظمی را خریده و  بر جنایت خود سرپوش نهایی بگذارند.

اخبار منتشره در مطبوعات مجاز ایران از این واقعیت حکایت میکنند که طی یک سال گذشته بطور متوسط دست کم هر هشت ساعت یک مورد نقض حقوق بشر توسط دستگاههای حکومتی اعمال شده است . با توجه به اين کارنامه سیاه در نقض گسترده ،  مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر ،  ما  بر این باوريم که انتظار عدالت و روشن شدن حقیقت در ایران امری است  نا ممکن.

بنابر این ملاحظات ما معتقدیم تنها راه  کشف حقیقت، چاره جویی در سطح بین اللملی در شکل مراجعه به نهادهای قضائی بین المللی و   سازمان ملل و... است.

 تلاش در جهت تحقق عدالت  در  پرونده قتل خانم زهرا  كاظمي کارزاری است که نتیجه آن بی شک  در وضعيت حقوق بشر درايران تأ ثیر ی به سزا خواهد داشت.

5 مرداد 1383برابر با 26ژولای 2004

info@addhi.com -  www.addhi.com : انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال کانادا

ctdhumanright@yahoo.com :کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو كاناد ا

  info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برمن- آلمان

shafaei@azadegy.de -  www.azadegy.deشبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :

kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

irancalppo@free.fr - irancalppo.free.fr : کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران -  پاریس

info@komitedefa.org  - www.komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد 

defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا

noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ) : 

yebarak@yahoo.ca  :  سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا

info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

demokrasi9@yahoo.com : کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران اطریش

hoghoghebashar@rahaeii.com www.rahaei.com :  انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران فرانسه

adhri1@yahoo.com :  اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا

mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:

kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک :

 

 

قبلی

برگشت

بعدی