ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 
 

گزارشی از سفر رفقای کادر رهبری جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز به چند کشور عربی

به منظور افشای سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی وکسب حمایت نیروهای مترقی جهان عرب از مبارزات به حق ملل تحت ستم در ایران و ملت عرب احواز در شش ماه گذشته کادر رهبری جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز سفرهای متعددی به کشورهای مهم جهان عرب سوریه ، مصر و اخیرا به مراکش داشت ، در این سفرها کادر رهبری ضمن افشای سیاستهای ضد انسانی جمهوری اسلامی و ادعاهای دروغین این رژیم ضد بشری در حمایت از مبارزه ملت فلسطین چهره حقیقی ضد عربی و ضد انسانی جمهوری اسلامی را افشا نمود.

           

 رفقای ما با دیدار با نمایندگان پارلمانهای مصر و مغرب و همچنین سازمانهای مدنی وسیاسی ، نویسندگان و روزنامه نگاران از چگونی انجام ستم روزانه بر ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت ستم و نقض ساده ترین حقوق بشر در ایران به شکل عام و تبعض میان طوائف دینی و مذهبی و همچنین تبعض بر پایه مرد و زن از طریق نمایش فیلم عکس ودهها سند دیگرکه باعث تعجب سازمانهای مختلف شد اختلاف میان شعار و عمل جمهوری اسلامی  را به همه نشان دادند.

در این دیدارها رفقای ما با اتحاد عربی سوسیالیست سوریه , سازمان حقوق بشر سوریه، حزب کار انقلابی سوریه , انجمن مردمی دفاع از حقوق ملت فلسطین در سوریه ، اتحادیه جوانان عرب و تعدادی از شخصیتها ، روزنامه نگاران ونویسنده گان دیدارهای مختلفی برگزار گردید. در مصررفقای ما با اتحادیه کشورهای عرب , شیخ طنطاوی مفتی مصر، حزب عربی دمکراتیک ناصری،اتحاد سوسیالسیت مصر ( حزب کمونیست سایق مصر ) حزب مصر جوان , سازمان حقوق بشر عرب ، سازمان حقوق بشر مصر , انجمن روزنامه نگاران عرب ، انجمن وکلای عرب ، مرکز پژوهشهای استراتیجک عرب وابسته به اتحادیه کشورهای عرب  و تعدادای از روزنامه نگاران و نویسنده گان مشهور مصر ازجمله سردبیر روزنامه الاسبوع  مصطفی بکری و مسوول بخش فرانسوی زبان الاهرام دیدارهای مفصلی انجام گرفت .

در ادامه این دیدارها رفقای کادر رهبری تشکیلات سفر دیگری به کشور پادشاهی مراکش داشتند، با توجه به اهمیت مراکش در کشورهای عربی شمال افریقا و دوری سازمانهای آن از حقائق درونی ایران . تشکیلات ما با ملاقات با طیفهای مختلف ازجمله نمایندگان پارلمان حزب سوسیالیست مراکش ، حزب استقلال مراکش ، حزب اصلاح و پیشرفت ، وزیرسابق اطلاع رسانی و سردبیر اتحادیه نویسندگان وروزنامه نگاران مراکش، دبیر روزنامه الایام و تعداد  دیگری از شخصیتهای مغربی از چهره حقیقی جمهوری اسلامی پرده برداشته وصفحه جدیدی از روابط میان ملل تحت ستم در ایران و جهان عرب را گشودند. قابل ذکر است که سفر اخیر رفقای ما به کشور مراکش مصادف با سفر هیئتهای از حزب اتحاد سوسیالیست  و حزب اصلاح و پیشرفت به ایران و شرکت در پلمن جبهه مشارکت بود . حضور رفقای ما و ملاقات با رهبران این دو حزب تاثیر بسزایی در شناخت چهره حقیقی رژیم حاکم در ایران داشت.

با سپاس فراوان

مرکزاطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز

2/8/2004

www.alahwaz.com

نامه سرگشاده  نوید اخگر

به: پرزیدنت بوش رئیس جمهور آمریکا

به: دولت آمریکا و نیروهای ائتلاف در برسمیت شناختن موقعیت حقوقی مجاهدین مستقر در شهر اشرف در عراق.

آقای رئیس جمهور!

مبارزات صد ساله اخیر مردم ایران برای بدست آوردن آزادی و دمکراسی همانند مبارزات سایر ملل  بطور عام نظیرمقاومت در مقابل هیتلر و مردم آمریکا بطور خاص با استفاده از ابزار مختلف در شرایط مشخص و نیز تائید سازمان ملل در استفاده از ابزار دفاع مشروع در مقابل حاکمان جبار و ضد دمکرات و زور گو بعنوان یک قاعده انسانی همیشه مورد پذیرش دولتها و انسانهای دمکرات قرار داشته است، و استفاده از ابزار و ادوات مشروع و قانونی برای مردم بی دفاع ایران که مورد ظلم و سرکوب دیکتاتوری مذهبی تروریستی آخوند ها واقع شده اند واز تروریزم و بنیادگرائی فاصله گرفته اند نه تنها از زمینه های مشروع حقوق بین الملل برخوردار بوده که زدن مارک تروریستی وغیر قانونی به آن مغایر با مصوبات سازمان ملل و حقوق برسمیت شناخته شده شهروندی انسانهائی است در ایران امروز، که یا در بازار های جهانی اعضای بدنشان قطعه قطعه بفروش میرسد و یا خود در بازار برده فروشان کشور های عربی بعنوان کالا عرضه میگردند، و این است دست آورد 26 ساله حکومت اسلامی.

کشتار هزاران انسان شریف در داخل ایران خود نشان بارزی است بر صحت این گفته که برای انسانهای بی ابزار در تحت انقیاد دیکتاتوری حاکم راهی جز اعدام و یا خود کشی های وسیع و گسترده باقی نمانده

 

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی