ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

اقوام ايران کرده اند.شخصيتهاي کم نظيري چون عباس ميرزا، شهيد ستارخان ،شهيد باقرخان، شهيد حيدر خان، شهيد باغبان ، شهيد ثقه الاسلام، شهيد  خياباني ، شهيد پيشه وري، پروفسور زهتابي،صفرخان و000 از شخصيتهايي هستند که در راه دفاع از حقوق عموم اقوام وملل ايران از طريق  روشنگري وعدالت خواهي و نيز تاسيس و يا تحکيم نظام پارلمانتاريسم در کشور مجدانه کوشيده اند.

اکبر آزاد اظهار داشت بنده با کمال افتخار مي گويم که بانوان آذربايجاني نخستين بار در تاريخ ايران و خاورميانه ، در زمان شهيد بزرگ سيد جعفر  پيشه وري توانستند از حق راي دان برخوردار شوند. همچنين اين آذربايجانيها بودند که در 29 بهمن سال 1356 قادر به خلق يکي از عظيمترين قيامهاي ملي تاريخ ايران در تبريز شدند. وي هدف خود از بيان اين مقدمات را معرفي آذربايجانيها بعنوان بنيانگذاران پارلمانتاريسم در ايران و يکي از فعالاترين ملل اين کشور در امر انتخابات دانست. ازادگفت:اما با توجه به اينکه عده کثيري از فعالين حرکت ملي آذربايجان در شهرهاي مختلف زنجان،اردبيل، تبريز، قم، قزوين، همدان ،اروميه و... رد صلاحيت شده اند جهت شرکت در انتخابات پيش روي دچار ترديدهاي عميقي شده ايم.توجه داشته باشيد که در سال 1374 به رغم پيروزي قاطع آقاي دکتر محمود علي چهرگاني در انتخابات مجلس چهارم به لطايف الحيل از حضور وي در عرصه انتخابات جلوگيري شد که بدنبال اين موضوع تشنجهايي هم  در آذربايجان وتبريز به وقوع پيوست. صدماتي نيز به آقاي  دکترچهرگاني وارد شد که سبب سفر استعلاجي وي به خارج از کشور گرديد.اما در حال حاضر رد صلاحيتها بقدري وسيع صورت گرفته که تمام چهره هاي ملي آ ذربايجان از امکان شرکت در رقابت نيز محروم شده اند.بعنوان مثال به  آقاي مهندس عليرضا صرافي بعنوان يکي از برجسته ترين اين شخصيتها مي توان اشاره کرد.

وي اظهار  اشت: از نظر من بين اذربايجانيها رغبت چنداني براي شرکت در انتخابات وجود ندارد.بطور يقين در ميان اذربايجانيهاي تهران نيز که حدود 70 درصد از جمعيت اين  کلان شهر را تشکيل مي دهند وضع به همين صورت  است.

 - حسن عباسيان

آقاي حسن عباسيان بعنوان رييس هيات مديره جمعيت عربهاي خوزستاني مقيم تهران(بيت العرب)،نويسنده وديپلمات سابق  سومين فعال شناخته شده در زمينه  حقوق اقوام وملل ايران  بودند که با عباس ناصر خبرنگار شبکه الجزير به گفتگو نشستند.وي با اشاره به مواد 15و19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توضيح داد در اين دو قانون بجاي ترکيب معمول ملت ايران در هر دوماده از ترکيب مردم ايران استفاده شده است.چراکه نويسندگان قانون اساسي به اين امر توجه داشته اند که ايران از ملتهاي مختلف و گروههاي قومي متعدد تشکيل شده است.حتي قانون گذار کوشيده تا در اصل نوزده از کلمه قبيله در کنار کلمه قوم استفاده کرده و به اين ترتيب به اين گروههاي اجتماعي نيز احترام حقوقي قائل شود.

عباسيان اظهار داشت به رغم وجود اين دو ماده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متاسفانه از تدريس زبانهاي قومي در مدارس و يا همچنين استفاده از اين زبانها در مطبوعات و رسانه هاي گروهي خودداري مي شود و به اين ترتيب روح مساوات طلبانه حاکم بر اين دو اصل نديده گرفته شده است. وي با تاکيد بر عدم وجود مساوات در ميان اقوام و ملل ايران اظهارداشت که همين امر موجب شده تا به هنگام  توزيع مناصب ،پستهاي حساس در اختيار گروه قومي حاکم قرار گيرد.عباسيان افزود اوضاع بقدري نگران کننده استکه  در حال حاضر اگردر خوزستان يک عرب به اداره اي برود و در ان اداره با کارمند عرب ديگري روبرو شود حق ندارد با وي به زبان عربي صحبت کند و موظف است تا حتما به فارسي حرف بزند!

 - فرزاد صمدلي

آقاي فرزاد صمدلي که در بين فعالين مدني آذربايجان بيشتر بعنوان يک خبرنگار شناخته مي شود در مصاحبه با شبکه الجزيره با تاکيد بر اهميت  روز جهاني زبان مادري ( 21 فوريه- دوم اسفند) اظهار داشت:

متاسفانه طي 25 سال اخير از جانب دولتهاي حاکم در قبال زبان مادري بيش از دو سوم از ايرانيهاي غير فارس  زبان ، جز بعضي سخنان مثبت،  ́́́اقدام حمايتي قابل توجهي مشاهده نشده است.صمدلي با بيان اينکه اساسا در دوران استبداد سياه رضاخاني،انتخاب زبان رسمي  در ايران به رغم اکثريت تاريخي ترکهاي ايران، عملا  بصورت آيين نامه اي و دستوري صورت گرفته است خواستار توجه  جدي به همه  پرنسيپهاي  بين المللي در ارتباط با کشور هاي کثيرالمله اي همانند ايران شد. وي همچنين با اشاره به قانون اساسي افغانستان و نيز پيش نويس قانون اساسي عراق متذکر شد که اصولا در کشورهايي چون ايران تاکيد بر يک زبانه بودن نظام رسمي چندان قادر به پاسخگويي مطالبات حقه اقوام وملل آن کشورها نخواهد شد و تداوم اين امر سبب خواهد گرديد تا قوم يا ملتي که زبان وي بعنوان تنها زبان رسمي مملکت شناخته شده است خود را به مثابه  تمثيلگر واحد هويت آن کشور بشناسد و به اين ترتيب خواسته و يا نا خواسته در امتداد حذف هويتهاي غير رسمي  که البته در مواقعي  غني تر و قوي تر از ان هويت رسمي  نيزهستند حرکت کند . صمدلي با تاکيد بر ضرورت ورود به مبحث دو زبانگي در ايران جهت جلوگيري ازظهور شوونيسم و نيز رسميت منطقه اي تمام زبانهاي شناخته شده کشور خواهان آغاز تدريجي  اين گفتگو بصورت کاملا مدني  ، صبورانه و منطقي در ميان اقوام وملل ايران  گرديد.

وي همچنين با اشاره به بيانيه مشهور آذربايجان دانيشير (آذربايجان سخن مي گويد) که براي اولين بار در کشور به امضاي بيش از 600 تن از فرهيختگان و فعالان حقوق مدني آذربايجان رسيده است اظهار داشت :اين بيانيه که برخي از آن بعنوان مانيفست آذربايجان هم اسم برده اند تنها بدنبال  احقاق حقوق ترکان آذربايجان ويا ديگر ترکهاي ايران  نيست.بلکه ادبيات اين بيانيه بگونه اي تنظيم شده است که تمام اقوام و ملل ايران را بدون کوچکترين تبعيضي در بر مي گيرد.

 ضرورت حاکميت دمکراسي فراگير در کشور بر اساس اصول عام جمهوريهاي پارلمانتاريستي، حرکت به سمت فدراليسم ، ضرورت توجه غير تبعيض آميز به همه زبانهاي رايج در ايران،تاکيد بر اهميت توزيع برابر تمام امکانات مادي و معنوي در سطح ايران، دفاع بلارجحان از مواريث فرهنگي همه اقوام و ملل ايران، رعايت دقيق کنوانسيونهاي مربوط به حقوق زنان و کودکان ،صيانت جدي از سلامت محيط زيست و نيز ايجاد روابط متعادل و واقعي با کشورهاي جهان از جمله اصولي بودند که توسط نامبرده در توضيح بيانيه آذربايجان دانيشير گفته شد.

 صمدلي  همچنين با توجه به توزيع دردناک امکانات اقتصادي پرسيد چگونه ممکن است شهروندعرب  خوزستاني که بيش از دو سوم از بودجه کل کشور را با فروش منابع نفتي اش تامين مي کنند و سنگينترين شدائد را در دوران جنگ  8 ساله متحمل شده است  طي هشتاد سال گذشته زير اندازش گليم و سقفش حصير باقي مانده باشد و يا اکثريت آذربايجاني اي که  موثرترين نقش را

 

 

قبلی

برگشت

بعدی