ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 
 

جنایتی دیگر به بهانه دین

مینا بگوهی

در خبرها آمده که افشین 14 ساله به دلیل روزه خواری به 85 ضربه شلاق محکوم و در زمان اجرای حکم در زیر ضربات تازیانه تاب تحمل نیاورده و جانسپرد . و بدن نحیفش در مراسمی سنگین و زیر فشار نیروهای سرکوب به خاک سپرده شد .

در اسلام براي هدايت و راهنمايي بشر وتمیز حق از باطل، مناسکی پیش بینی شده از جمله روزه در ماه رمضان است. (سوره بقره قران كريم) .

برای شیعه مذهبان ماه رمضان ماهي است كه در شب قدر قران نازل شده است . ماه رمضان، ماه ميهماني خداست.

و چه درد اور است كه اين ميهماني تلخ و سخت باشد. و درداورتر انكه مدعيان و نشخوار كنندگان واژه هاي مذهبي لباس خود را عوض كرده و به پاسداران حريم خداوند مبدل شده اند .

اولين سئوالي كه به ذهن انسان ميرسد اين است چرا انسان ميبايست به خود اجازه دهد كه مجري احكامي باشد كه ذات ان را درك نكرده و مصداق جمله هد ف وسيله را توجيه مي كند دستور شكستن حقوق فردي و اجتماعي اشخاص را بدهد . مريدان واقعي هر مذهب و مسلكي چنانچه خارج از مثلث زور تزوير ثروت باشند هرگز از خانه شيشه اي خود به ديگران سنگي پرتاب نخواهند كرد.

در دنياي فقه اسلام امروز ميبينيم  و چه  بسا ميشنويم احكامي صادر ميشود كه امروز بوي تحجر و خشونت ميدهد.

مگر بفرموده خداوند احكام حدود دين نميباشد.

شايد قصاص قوم بني قريظه در زمان و مكان خودش امري توجيه پذير باشد.

( بني قريظه قوم يهودي كه در جنگ كفار و مسلمين خيانت كردند و حضرت علي اين قبيله را قصاص كرد.)  

ولي امروز با رشد سريع صنعت و فرهنگ ايا جا دارد كه چهره اي خشونت بار از اسلام معرفي كنيم.

هر ادمي كه دوستدار دانستن است ميداند كه اسلام بر پايه تساهل و تسامع بنيان گزاري شده است و ميداند كه اسلام در عين رافت و مهرباني داراي چهره اي خشمگين است. 

 مگر نه انكه خداوند تبارك در تمام اديان اسماني به ويژه اسلام بارها وبارها ياد آور شده است كه توبه كنندگان را مي پذيرد.

واژه اي كه لازم است معني و مفهوم ان براي مردم و به خصوص نسل جوان و نو انديش گفته شود،  تحمل شنيدن حرف و سخن مخالفان عجبا كه خبر شلاق خوردن پسر نوجوان ( افشین 14 ساله ) ايراني به علت روزه خواري در ايام ماه مبارك رمضان در شهر سنندج تمام كلاف انديشه فكري ام را از هم گسيخت و صدها و صدها جمله و دستور از احكام اسلام در ذهنم به تكاپو و كشمكش افتاد که تحمل 85 ضربه شلاق بر اندام يك نوجوان 14 ساله غير قابل تحمل و درد اور است و اين شكستن حريم غرور و روح يك نوجوان كه در مرحله رشد و اموزش در مرحله اموختن  مهرورزي، عشق ورزي ، ايثارو هزاران كلمه ديگراست . 

نماينده يونيسف با ارائه گزارش وضعيت کودکان جهان ۲۰۰۵ اعلام کرد

تلاش برای تغيير قوانين کودکان در ايران         دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۳

image

گروه اجتماعی ـ نماينده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف) در ايران از پيشنهاد سن کيفری ۱۵ سال برای دختران و پسران و پرداختن به موضوع ممنوعيت اعدام زير ۱۸ ساله ها در برنامه آتی اين صندوق در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايران هر چند کاری اگه ديروز هنگام تشريح گزارش وضعيت کودکان جهان ـ ۲۰۰۵ بر اين نکته تأکيد کرد که قانون سن کيفری ۱۵ سال برای دختران و پسران به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، اما پس از اين کنفرانس مطبوعاتی، عزت الله يوسفيان نايب رئيس کميسيون حقوقی مجلس به خبرنگار ما گفت: پيش نويس اين لايحه که در مورد سن رشد است، در کميسيون قضايی مجلس مطرح و در حال بررسی است و هنوز تصويب نشده است.

در حال حاضر در کشور ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران به عنوان سن رشد مطرح است. در حالی که سن مسؤوليت و قانونی، بر اساس کنوانسيون های بين المللی ۱۸ سال تعيين شده است. اين اختلاف ديدگاه شرعی و عرفی باعث شده در قوانين نظام حقوقی کشور، موضوع سن قانونی همچنان به عنوان يک چالش مطرح باشد. ديروز، کاری اگه چشم انداز روشنی ازحل اين چالش، در سايه توافقات و همکاری های قوه قضاييه و ساير نهادهای ذی ربط ارائه داد. او همچنين به حذف اعدام به عنوان اقدام ديگر اشاره کرد، هر چند به گفته کارشناسان حقوقی بر اساس يک رويه، حکم اعدام درمورد افراد زير ۱۸ سال در کشور اجرا نمی شود.

او همچنين به بازنگری در مورد قانون حضانت و حمايت از کودکان و به طور کلی رويه مثبت اصلاح قوانين مربوط به کودکان در ايران با همکاری نهادهای ذی ربط در کشور اشاره کرد.

دوران کودکی، در معرض تهديد

گزارش وضعيت کودکان جهان در سال ۲۰۰۵ حاوی يک پيام ناخوشايند برای جهان است که نشان می دهد ميليون ها کودک از حقوق خود محرومند. کاری اگه، گزارش را با اين جمله آغاز کرد و سپس به مسائل مربوط به کودکان در جهان و کشور پرداخت. به گفته او نيمی از کودکان به دليل جنگ، فقر و ايدز، از دوران کودکی خوبی بهره مندنيستند و اين موضوع يک ميليارد کودک را شامل می شود که يک ششم جمعيت جهان است.
اگه وضعيت کودکان در کشور را به سکه ای شبيه دانست که يک روی آن آراسته است اما اگر با نکته سنجی و ريزبينی به موضوع نگاه کنيم، افرادی را می بينيم که امکان دسترسی به خدمات برايشان ميسر نيست. او گفت:

در ايران، علی رغم پيشرفت های خيلی زياد درچند سال اخير در حوزه های بهداشت، بهزيستی و خدمات اجتماعی در شاخص

 

قبلی

برگشت

بعدی