ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید   

1 . نقض حقوق بشر در مورد زنان یکساله (اسفند 1382 الی بهمن 1383 )    طیبه شیرزادی                                    3

2 . پیروز دوانی را با فتوای یک روحانی کشته اند        حسین دوانی        9

3  . اروند رود یا شط العرب                        ابوالقاسم محمدی            10

4 .  اولین کاندیدای زن وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شد     اقدس جوادپور          11

5 . اعلامیه جهانی حقوق زبانی             ترجمه:علی دده بیگلو            12

6 . کودکان خشونت!                              مینا بگوهی                       16

7 . از خانواده قربانیان پشتیبانی کنیم    (اعلامیه حزب مشروطه ایران    17

8 . درخواست محکومیت جمهوری اسلامی ...    مسعود تقی نجات          18

9 . وضعیت فساد اداری در دولت ها      فرزانه مهدی بیگی                   19

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

طرح روی جلد  :  هانیه حبیب

طرح پشت جلد :   مینا بگوهی

برگشت