ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

خیانت به انسانیت را در این نامه بخوانید

عادل حمودی

اما آنچه که اخيرا بعنوان سند زنده اي از اپارتايد حاکم برايران افشا شده است و اساسا زمان شکل گيري و ابلاغ آن به دهه هفتاد و دوران حاکميت دوم خرداديهاي اصلاح طلب(!) بر مي گردد خود فاجعه اي است بس عظيم که حکايت از يک طراحي سازمان يافته و دولتي براي انهدام ملل ايران بخصوص اعراب عربستان و ترکهاي آذربايجاني ميکند.  نامه بسيار محرمانه زير که اخيراً ازدرون حکومت به سازمان حقوق بشر اهواز و ديگر سازمانهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور ارسال شده ، دال بر سياست پاکسازی قومی -نژادی  است که بصورت روشن و سيستماتيک و بدستور اکيد رئيس جمهور جمهوری اسلامی ايران بر عليه 5 مليون شهروند عرب خوزستان (اهواز)   در حال اجراميباشد. بر طبق مفاد اين نامه تکان دهنده، تمامی وزارتخانه ها و نهادهای کشور در اجرای اين عمل ضد بشری  شريک و دخيلند.
مرکز مطالعات اهواز پروژه های انجام شده و در حال انجام  در راستای  تحقق اين سياست را متعاقباً در دسترس عموم خواهد گذارد.

لطفا سند ذيل را با دقت بخوانيدو افراد و ارگانهاي ذيربط و مجري آن را ملاحظه فرماييد تا به خطري که اکنون حيات ملي و بقاي فرهنگي اقوام و ملل ايران را تهديد مي کنددقیقا واقف شويد :

رئيس دفترجمهوری اسلامی ايران

دفتر رئيس جمهور

بسمه تعالی

رياست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای دکتر نجفی

با سلام

پيرو سياستهای مد نظر گرفته شده و مصوبات شورای امنيت ملی در خصوص تغير ساختار جمعيتی اعراب خوزستان و توزيع مطلوب آنان در ديگر نقاط کشور لازم است بندهای مصوب ذيل الحاق و به واحدهای تابعه ابلاغ و ارسال گردد.

1-. ترتيبی اتخاذ گردد که جمعيت اعراب خوزستان نسبت به فارسی زبانان بومی و مهاجر در ظرف و در حداکثر ده سال به يك سوم برسد.

2-. جهت افزايش حضور و مهاجرت ديگر اقوام بويژه اقوام آذری به استان خوزستان علاوه بر تسهيلات مصوب بخشنامه 416-3-ب-2/971/5-7 مورخ 14/4/1371 تسهيلات بيشتری مد نظر گرفته شده که متعاقباً اعلام ميگردد.

3- لازم است بنحوی عمل شود که پديده مهاجرت قشر تحصيل کرده آنان  به ديگر استانها به ويژه تهران، اصفهان و تبريز افزايش يابد.

4- سعی شود ضمن محو کليه نشانها دال بر وجود اين قوم  از قبيل تغير نامهای باقيمانده محلات،  روستاها، خيابانها، مناطق،.....از واژه های فارسی استفاده شود.

5. در عين تاًکيد بر محرمانه بودن موضوع لازم است جهت هرچه عملی ترشدن اجرای مصوبات از افراد عرب زبان مطمئن بعنوان وسيله استفاده گردد.

6. کليه مصوبات جديد در خصوص توزيع دانشجويان، کارمندان: معلمان، نيروهای نظامی انتظامی و کشاورزان در ديگر استانها پيوست ميگردد.

سيد محمدعلی ابطحی

         رونوشت:

وزارت اطلاعات. 

تصویر سند اصلی را در سایت     www.alahwaz.com/1363.htm

نئوفاشيسم فارسى:

ممانعت از تشكيل كلاسهاى آموزش تركى به بهانه هاى واهى

اسماعیل همایونی

در سراسر آذربايجان يك خانه فرهنگ كه به ترويج فرهنگ آذربايجان بپردازد يافت نمیشودּ

دو سال پيش على رغم تضييقات رژيم نژادپرست٬ جوانان آذربايجانى در خانه فرهنگ منظريه تبريز و با امكانات محدود خود اقدام به گشايش كلاسهاى زبان تركى نمودند٬ كه به علت منحصر به فرد بودن٬ با رغبت جوانان شهر مواجه شدּ

اما پس از مدتى از طرف مقامات دولتى٬ به دلايل واهى از جمله اشتراك دختران و پسران در كلاسها در كنار هم٬ حضور يكى از فعالين فرهنگى آذربايجان دانشگاه آزاد اسلامى در يكى از درسها و اشتراك دكتر صديق در كلاسها  و٬ּּּ تعطيل شدندּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در زير ابلاغيه مربوطه را ملاحظه میكنيد:

 

شهردارى منطقه سه

احتراما بدينوسيله اعلام مىدارد با توجه به عدم تعهدات و رعايت نشدن شئونات و دعوت و آمدن افراد مسئله دار به جلسه و كلاس آموزش زبان تركى٬ از ادامه تشكيل جلسات و كلاسهاى آموزشى معذوريم و تعطيلى آن ابلاغ مىشودּּּּּ

مدير فرهنگى و اجتماعى منطقه سه

تبريز شهرداري سيندن بير خيانت سندی . م.قاراداغلي

 

قبلی

برگشت

بعدی