ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

میخواهید مشکلاتی را که دیگر آقازاده ها برای مملکت بوجود آورده اند حل نمائید؟. رطب خورده منع رطب چون کند؟

برای حل معضل آقازاده ها جناب لاریجانی از طریق خبرگزاری فارس گفته اند که:" قطع دست آنان احتياج به اراده مسئول اجرايي ارشد كشور دارد."آقای لاریجانی با دادن این پیشنهادات خطرناک یعنی قطع دست آقازاده ها خود را نیز بعنوان یکی از آقازاده ها البته در عرصه سیاسی که یکی از بزرگترین مشکلات  کشور بوده اند را در معرض خطر جدی قرار میدهند.

ب: به لحاظ سیاسی اقتصادی

 کاندیدای به اصطلاح اصول گرا، آقای لاریجانی دارد از اصلاح طلبان قلابی و از جناح خاتمی آرا کش میرود، آنهم با این حربه سیاسی که اگر آقازاده ها دزدی گرگی بی درو پیکری کردند ما در آینده که شما به نفع شخص بنده یعنی لاریجانی رای به صندوقها ریختید کاری خواهم کرد که دست دزدان سابق قطع شود تا جناح مغلوب بتواند زمان و امکان چاپیدن بیابد.

البته کودکان دبستانی که در ابتدای آموختن جدول ضرب ریاضیات هستند نیز میدانند که اقتصاد از هم پاشیده  و  ورشکسته ایران درست بشو نیست مگر اینکه نسیم خنک بهاری با گردباد انقلاب در هم آمیزد و چرخه این دزد بازار را از دست هر دو جناح خارج کند و دولت را بر پایه دمکراسی ،عدالت و نفی بهرکشی پایه ریزی نماید. و در همین راستا ایران  به سیاستمداران مردمی که بتوانند این کشور را از ایزولاسیون جهانی خارج کرده و چرخه اقتصاد را بر پایه نفی بهره کشی ، و چرخه سیاست را بر استقلال و آزادی پایه ریزی نمایند احتیاج مبرم  دارد. جناب لاریجانی! شمایان جز یک آقازاده  بیشترنیستید که ایران را به این روز انداخته اید و اگر آقازاده ها با این دست های باز اقتصادی که داشتند در عرض 26 سال میتوانستند ایران را از این ایزولاسیون اقتصادی خارج کنند حداقل صدای شما تا این حد در نمی آمد.

آقای لاریجانی! تا دیکتاتوری مذهب آنهم از نوع ولایت فقیهی آن موجود  است نه جنابعالی به عنوان مقام ریاست جمهوری اصول گرا و نه دیگری به عنوان مقام ریاست جمهوری اصلاح طلب نخواهید توانست فضای جامعه را به نفع دمکراسی و آزادیهای مصرح در اساسنامه حقوق بشر جهانی پذیرفته و پیاده کنید و چون مردم در یک " همبستگی ملی " با شما بخاطر تمامی سرکوبهائی که تا بحال کرده اید همگام نمی شوند پس چرخه دزد بازاری شما حول سر ولی فقیه و اصلاح طلبان قلابی چون عمامه ای پیچیده شده است.

پ: از جنبه بین المللی

به لحاظ بین المللی جناح به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی همیشه کبوتر پر قیچی پشت بام ولی فقیه بوده برای گرفتن کبوتران جلد دیگران ، اصلاح طلبان همیشه سرپوشی بوده اند بر اعمال غیر قابل توجیه حکومت و با وعده و وعید های پوشالی و تو خالی و با حربه بر سر کار گذاشت مردم در جهت منافع جناح رقیب ، به کلامی دیگر اصلاحاتچیان حکومتی سوپاپ اطمینانی بوده اند که دیگ بخار وقتی پر شد انفجار صورت نپذیرد و انقلابی بر سر اسلام عزیز! ( نام مستعار ملایان) آوار نگردد.

طرح تئوریهای استحاله رفسنجانی و اعلام چراغ و چشمک به طرف حسابهای خارجی و یا طرح دوم خرداد و اصلاحات خاتمی و تئوری تساهل و تسامح و گفتگوی فرهنگ ها در زیر پوش مسلح شدن مخفیانه به سلاحهای هسته ای امروز چنان از پرده بیرون افتاده که هیچ عقل سلیمی را نمی تواند به بیراهه بکشاند.

امروزتئوری بر خورد به آقازاده ها و طرح دزدی گرگی های آنان از طرف منتخب اصول گرایان آقا زاده ای بنام لاریجانی قبل از اینکه اساسا بخواهد جدی گرفته شود ،  نظیر طرحهای شاهانه در خاتمه عمر سلطنت در زمان محمد رضا شاه و قطع دست دزدان هزار فامیل شاهانه ، مورد تمسخرهمه قرار گرفته است، زیرا مردم ایران بخوبی میدانند که طرح رفرندام های کاذب و دروغین طرح شده توسط گروهای داخل و خارج ایران نه تنها دست نوشته استعمار با همکاری ارتجاع داخلی وپشتکار وزارت اطلاعات بوده که قرار نیز بوده است بعنوان سوپاپ اطمینان از انفجار جامعه ایران یعنی امر انقلاب جلوگیری نماید. آقای لاریجانی! اگر تصور میفرمائید شاه با قطع دست دزدان هزار فامیل توانست از سرنگونی جلو گیری نماید شما هم به این امر شریف یعنی قطع دست خودتان و اعضاء و جوارحتان اقدام بفرمائید ولی در همان حال گوش بزنگ باشید که انقلاب در راه است. دیگر اینکه منشور های تحلیلی 565 نفری افشاء شده ای که تنها از طرف نیروهای راست و مترتجع و طیف هواداران سابق خاتمی و رفرندامچیان وا مانده از انقلاب و ضد انقلابیونی که در گدار های مختلف سیاسی اجتماعی ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی کارشان جز چوب لای چرخ چرخه سرنگونی گذاشتن به نفع شاه و شیخ نبوده امضاء میشود .

این گونه منشور ها از هیچ مشروعیت  ترقیخواهانه و انقلابی برخوردار نیست، این جست و خیز های ضد انقلابی بطور مشخص و مستقیم قصد دارد از سرنگونی رژیم جلو گیری نموده ، آلترناتیو های مترقی و انقلابی را دور زده ، بسوزاند و  با برخورد های رفرمیستی نا کار آمد از قبیل بریدن دست آقا زاده های دزد سر مردم را برای مدت زمانی دیگر گرم نگه دارد و رژیم را از خطر سقوط نجات دهد.

آقای لاریجانی!  چون در یک انقلاب دمکراتیک و مردمی کشتار و دست قطع کردن از آن نوعی که شما و رهبران فکریتان مانیفستش را نوشته اید در ایران آینده اتفاق نخواهد افتاد، بهتر همان که امثال شما و دیگر آقا زاده ها که قرار است شما دستشان را قطع کنید صدای انقلاب مردم ایران را بشنوید و قبل از اینکه چنان فضا بحرانی شود که نتوانید به نجات چیزی و یا کسی برخیزید،نقد حال را به نسیه فردا وا نگذارید، وگرنه بیولوژیک مان نیز همچون دیگر موارد در بازار خرید و فروش زمان ورشکست شده اید. هر کدام از این بازی ها اعم از رفرندام رفرندام این است شعار مردم و یا منشور 81  و یا رفرندام ساختار شکن پاسداری- اصلاحی! و یا منشور های تحلیلی کاذب 565 نفری و یا انقلاب مخملی و انقلابات نارنجی و ترنجی همگی با سرنخی به بند ناف مادر یعنی دوم خرداد و نیروی استعماری عمل میکنند. تمامی این پروژه ها برای حفظ ساختار سرکوب و رساندن رژیم به انرژی هسته ای عمل میکنند ، دانسته یا ندانسته سر همگی به زیر قبای شیخ و شاه وصل میشود و از مادر عظیم الشان! ولی شکست خورده خود در امر اصلاحات یعنی دوم خرداد انرژی میگیرند. در حالی که مردم بصورت عام به این بازی مادر- فرزندی پشت کرده اند و از این چاله تاریخی- سیاسی دوم خرداد و اصلاحات جسته اند ولی  کارگزارانی چند هنوز در وصل تن به تن مادر در عرق وهنی تاریخی برای کام گرفتن از مادر تاریخی خویش و زایش نوزادی جدید با مادر خود همبستر میشوند و تولد نوزادی گور زا و ناقص الخلقه را برای تاریخ ایران گواهی میدهند.در حالی که پروسه تکامل انقلاب در هر کشوری به لحاظ سیاسی حاصل جمع کلیه کنش ها و واکنش های کمی به کیفی است که در نقطه تغیر، انقلاب نام میگیرد و قبل از اینکه کسی بتواند انقلابی رنگ کرده ای از نوع سفید و نارنجی و آبی را به توده ها قالب کند پروسه دیالکتیکی حرکت و تغیر بر هر انقلابی در شرایط مشخص تاریخی رنگ خواهد زد. انقلاب با رنگ اصلی خویش به ایران پای خواهد گذاشت.

 

قبلی

ببرگشت

بعدی