ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . 2004 سالي پر از زندان و مرگ و و سوگ برای روزنامه          تنظیم اقدس جوادپور                                      3

2 . ترهات امپریالیستی                                                           احمد مزارعی                                               6

3  . گزارش دیدار هیئت جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب ...          عادل حمودی                                                8

4 . مَگر دولت ِبوش عاشق ِچشم و ابروی ِماست ؟                        تنظیم: مینا بگوهی                                           9

5 . كيش؟ مات!                                                                      سایه سعیدی سیرجانی                                    13

6 . ادامه درگیریها و تظاهرات در مناطق مختلف احواز                      عادل حمودی                                             14

7 . نقش انکلیس در تشکیل سازمان های اسلامی                           ابوالقاسم محمدی                                        14

8 . گوشه ای دیگری از ضد ملی و بشری بودن نظام اسلامی              اسماعیل همایونی                                        16

9 . اقلیت های مذهبی در آتش                                                       شهروز کاوه ئی                                         17

10. مسير حرکت امام زمان(عج)                                                    طیبه شیرزادی                                         18

11 . شيوه هاي شكنجه در زندانهاي جمهوري اسلامي بخش اول             افشین اعرابی                                          18

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت